Bliver vores tillid til magthaverne misbrugt?

 Statsminister Mette Frederiksen indkalder til Pressemøde i Statsministeriet om COVID-19 i Danmark onsdag den 11. marts. (Foto: Martin Sylvest/Ritzau Scanpix)
Statsminister Mette Frederiksen indkalder til Pressemøde i Statsministeriet om COVID-19 i Danmark onsdag den 11. marts. (Foto: Martin Sylvest/Ritzau Scanpix)

180Grader Debat,

01. maj 2020

Af Jeanett Skou, skribent

I den seneste tid har vi verden over været vidne til, at mange af vores demokratiske og civile rettigheder er blevet groft indskrænket. Og vi tillader det – fordi vi har tillid. Tillid til, at vores folkevalgte magthavere ikke vil udnytte situationen og ikke vil fristes til eller få smag for at indføre mere magt, mere kontrol, mere politi og flere restriktioner. Det er jo sådan noget, der kun sker langt væk som i Kina; det ville jo aldrig kunne ske i hverken Danmark eller andre lande i vores trygge fællesskab af EU. Eller…?

Desværre har en af vores egne gruppemedlemmer i EU fået smag for magten. I slutningen af marts 2020 er det første corona-kup en realitet. Viktor Orbáns (Ungarns premierminister) nye undtagelseslov, som giver ham magt til at regere uden parlamentarisk kontrol, er trådt i kraft. Orbans nye lov strider direkte mod EU's grundlæggende værdier om demokrati og retsstat og er en alvorlig autoritær magtovertagelse. Tillykke! En ny diktator i Europa er født.

Det kan tilføjes, at navnet på Orbans lov, er det samme som den lov, Hitler fik vedtaget i marts 1933, hvor Hitler netop udnyttede tyskernes tillid og på et splitsekund satte parlamentet ud af kraft og blev diktator (læs evt. om Rigsdagsbranden i 1933).

Det er FAKTA – det er sket lige nu og lige her i vores egen baghave. Så vi har to valg. Vi kan gå i seng som Maude fra Matador – eller vi kan stå sammen og kræve at VORES tillid, som vi har givet 100% til de danske folkevalgte, ikke bliver misbrugt.  

Og vi skal holde skarpt øje! 

Med de nye hastelovgivninger, som f.eks. dem af 12. marts (Lov L133) og 2. april (Lov L157), er Danmark sat i en undtagelsestilstand, hvor almindelige borgerrettigheder ikke længere gælder.

Loven giver myndighederne en lang række vidtgående beføjelser til at gribe ind i helt almindelige danskeres privatliv og tilsidesætte almene menneskerettigheder. Her er en kort opsummering af blot få punkter:

Myndighederne har ret til at indføre tvangsundersøgelser, tvangsisolation, tvangsbehandling samt tvangsvaccinering af borgerne. De har ret til at ekspropriere din private ejendom, ret til at afspærre et område, ret til at bede både militær og private vagtværn om at bistå politiet i at håndhæve de nye beføjelser. 

Endvidere har de ret til at trænge ind i folks private hjem (dog med en dommerkendelse – selvom Magnus Heunicke havde foreslået, at det skulle være uden). Loven har tilsidesat din ret til at blive behandlet og plejet. Forbud mod afholdelse af og deltagelse i større forsamlinger. Loven begrænser din adgang til visse transportformer, og den giver mulighed for at lukke skoler, vuggestuer, børnehaver og andre offentlige institutioner.

Og så er der hastelov L157, som gør det muligt at idømme bøde- og fængselsstraffe til personer, der kommunikerer information, som ikke stemmer overens med de officielle udmeldinger fra myndighederne. 

I henhold til den nye hastelov L157, § 163 så kræver det evidens at fremsætte den slags ’fakta’. Ellers så er det: ryk direkte til bødekontoret eller i fængsel. Konklusion er, at ytringsfriheden i relation til corona nu reelt er fjernet. Man risikerer nu at komme i fængsel i op til 8 måneder, hvis man ytrer noget, der ikke stemmer overens med de officielle udmeldinger fra f.eks. Sundhedsstyrelsen eller Statens Serum Institut. 

Loven har ikke været i høring, men blev hastet igennem alle tre folketingsbehandlinger samme dag, som den blev fremsat. Med andre ord: Politikerne har sat alle rettigheder ud af kraft. Samtidig har politikerne placeret en fuldstændig uhørt stor magt i hænderne på sundheds- og ældreminister Magnus Heunicke. En magt, der som udgangspunkt ikke skal føres kontrol med før om et års tid.

Som borgere har vi et ansvar for at holde skarpt øje med politikerne og deres vidtgående lovgivning. Med et snuptag – og uden kritik – har politikerne taget de mest basale rettigheder fra os. En blind tiltro til myndighederne er farlig og derfor bør vi alle forholde os kritisk til alt, hvad de foretager sig. Vores tillid til magthaverne kan udnyttes – og vil blive det – hvis vi ikke er konstant årvågne.

Danmark skal ikke have en ny Orban!

Så vågn op fra TV-døsen. Frihed koster konstant årvågenhed og konstant villighed til at kæmpe for den. Hvis du stadig tror på en fremtid for vores unge og vores børn og tror på en fremtid, hvor ærlige og produktive mænd og kvinder skal leve i et retfærdigt samfund – så er du nødt til at bruge din stemme og minde politikerne om, hvem der er deres virkelige arbejdsgivere, nemlig vælgerne – og dermed dig! 

Støt op om grupper, der gør en forskel, skriv læserbreve, skriv til politikerne - og stå op for dine civile rettigheder, din ret til frit at vælge, og hold øje med, at de får rullet hastelovgivningerne tilbage, Grundloven frem – og ikke udnytter vores tillid. 

Dette er et debatindlæg indsendt af en af 180Graders læsere. Det er alene udtryk for skribentens holdning. Læs mere om, hvordan du selv kan bidrage med debatindlæg til 180Grader her.