Når korruption sættes i system: Scandinavian Star 20 år efter

Døde mænd påsætter brande, og de registrerede ejere, der desuden får forsikringspengene, er ikke ansvarlige for noget

Kasper P. Kepp,

18/11/2010


Døde mænd påsætter brande, og de registrerede ejere, der desuden får forsikringspengene, er ikke ansvarlige for noget. Det er konklusionen indtil nu i undersøgelserne af de påsatte brande på Scandinavian Star for 20 år siden. Rigsadvokaten undersøger lige nu, om dette lyder mistænkeligt. Og svaret trækker ud, som forventet.


Korruption: Når systemet mister sin selvkritik
For at citere Shakespeare: Der er noget råddent i den danske stat. Et af de mest karakteristiske symptomer på, at et statsapparat er blevet for stort og udemokratisk, er, når statens embedsmænd begynder at dække over systemets tidligere fejl. Selv når disse fejl vedrører muligheden for massedrab og svindel i den mest ekstreme form.

Korruption er emnet for Justitsministeriets pris for bedste studenterafhandling i 2009, men nogle danskere har ikke de store forventninger til en sådan opgave: Det officielle Danmark fejres nemlig igen og igen af den korruptionsbekæmpende organisation Transparency International som et af de mindst korrupte samfund i verden, primært baseret på mangelfulde og subjektive vurderinger i stedet for faktiske sager.

Transparencys "fornemmelser" fortsætter helt upåagtet, at hver uge afføder nye eksempler på bestikkelse i SKAT,[1] favorisering og overbetaling i kommuner,[2] kombineret med brud på udliciteringsreglerne,[3] statslig overbetaling af privathospitaler,[4] aktiveringssagen i Københavns Kommune,[5] bestikkelse i Udlændingeservice,[6] modydelser for tilladelser i politiet,[7] offentligt mandatsvig,[8] samt bestikkelse af offentligt ansatte ved anvendelse af håndværkere i kommuner.[9]


Scandinavian Star: Alle korruptionseksemplers Moder?
Rigsadvokaten v. vicestatsadvokat Eva Rønne, er i øjeblikket ved at vurdere, om de mange nye beviser, vidneudsagn og indicier vedr. Scandinavian Star sagen skal undersøges til bunds, eller om man igen skal forhindre disse forholds fremlæggelse i rettens lys.[10]

Den Danske Støttegruppe for Scandinavian Star, v. Mike Axdal, har til Rigsadvokatens hjælp sendt fakta, som har været kendt i årevis, men som danske myndigheder ikke har forholdt sig til. Det er nu vanskeligt for rigsadvokaten at unddrage sig kendskab til de stærkt belastende og samstemmende forhold i sagen.[11]

Dertil kommer et brev fra den norske dommer Johan Berg, som rigsadvokaten ej heller kan frakende sig kendskab til.[12] Men lad os starte med fakta, hvoraf mange kan findes blandt DRs indslag om Scandinavian Star,[13] andre hos støttegruppen.Fakta om brandstiftelsen

Fact 1:

159 mennesker omkommer i branden 7. april 1990. Det sker i kølvandet på den store bank- og shippingkrise i slutfirserne, hvor mange fragtskibe, passagerskibe, og ruter blev urentable.


Fact 2:

Danskeren Erik Mørk Andersen udråbes hurtigt som formodet gerningsmand af politiet. Han er desværre død i branden, så han kan ikke vidne i en retssag.


Fact 3:

Brandchefen Ingvar Brynfors, der ledede slukningsarbejdet på Scandinavian Star, bevidner, at flere brande skete, hvor kun besætningen havde adgang.[14]


Fact 4:

En brandteknisk rapport fra Lunds Universitet afslører flere brande steder hvor kun besætningsmedlemmer havde adgang.[15] Da den afdøde syndebuk Erik Mørk Andersen ikke kunne påsætte brande i områder, han ikke havde adgang til, gør det hans skyld tvivlsom.


Fact 5:

Brynfors bevidner desuden, at visse besætningsmedlemmer forhindrede slukningsarbejdet.[16] Alligevel sigter eller afhører politiet ikke medlemmer af besætningen for brandstiftelse.


Fact 6:

Den svenske brandekspert Pierre Palmberg udtaler, at brandstifteren har haft "indgående kendskab til skibets hydrauliksystem", hvilket udelukker syndebukken Erik Mørk Andersen.[17] Alligevel sigter eller afhører politiet ikke medlemmer af besætningen for brandstiftelse.


Fact 7:

Obduktionsrapporten viser, at syndebukken Erik Mørk Andersen formentlig døde efter brand nummer 2, mens seks brande blev påsat.19 Da Erik Mørk Andersen ikke kunne påsætte brande i død tilstand, gør det hans skyld tvivlsom. Alligevel hverken sigter eller afhører politiet andre mistænkte, herunder medlemmer af besætningen.


Den danske stat fastholder officielt, at Erik Mørk Andersen gik igennem mure i død tilstand og påsatte brande på Scandinavian Star. Det er nuværende justitsminister Lars Barfoeds opfattelse, at dette er sandsynligt nok til, at nye undersøgelser skal afvises.


Ejerforholdene og forsikringspræmien
Det var Danmarks opgave i tredelingen af sagen at afklare ejerforhold og operationelt ansvar.

Fact 8:

Frederiksberg Politi, som ikke har erfaring med og kendskab til sø-og handelsret, får tildelt opgaven at undersøge de komplicerede ejerforhold af daværende justitsminister Hans Engell. Politiet har selv udtalt manglende kompetence i forhold til sagen.


Fact 9:

Frederiksberg Politi undertrykte beviser: Frederiksberg Politi var i følge DR og Støttegruppen vidende om de rette ejerforhold, dvs. at Sea-Escape ejede skibet.15 SeaEscape har fastholdt, at de var skibets ejer og operatør før, under og efter branden i 1990. Dette har SeaEscape også bekendtgjort i bladet Lloyds i 1990.


Fact 10:

Selv da det delejede DFDS-selskab Sea-Escape Cruises Ltd. Med Niels Erik Lund som formand senere fik forsikringspengene udbetalt, fik det ikke Frederiksberg Politi til at overveje, om Sea-Escape mon var ejere, herunder afhøre Niels Erik Lund og hans forretningspartnere.


Enkelte medarbejdere ved Frederiksberg Politi har tilsyneladende undertrykt bevismateriale, undergravet retfærdig undersøgelse og medvirket til, at to danskere, Ole B. Hansen og Henrik Johansen, blev gjort til de ansvarlige i sagen. Bahamas skibsregister har ifølge den Danske Støttegruppe i 1996 og igen i 2003 givet erklæring på, at Henrik Johansen eller dennes selskaber aldrig har været ejer eller operatør af skibet Scandinavian Star.


Fact 11:

Et hovedvidne kunne ifølge medlemmer af Støttegruppen bevidne følgende om Niels Erik Lunds selskab International Shipping Partners:


"Mike Axdal, Terje Bergsvåg og Hasse Magnusson har sammen med pensjonert politioffiser Agne Knutsson i Uddevalla og ytterligere to ansatte ved redningstjenesten i Göteborg møtt en person med innsyn i International Shipping Partners (ISP). Vedkommende er villig til å stå frem for politiet under fullt navn. Vedkommende hevder at en rekke skipsbranner/skipsforlis har vært motivert av forsikringsutbetalinger. Vedkommendes vitnemål har ligget ubenyttet i den forventning at Riksadvokaten i Oslo skulle respondere og iverksette ny etterforsking. Med bakgrunn i at saken nå er henvist til dansk anklagemyndighet anmodes Statsadvokaten for København, Frederiksberg og Tårnby om å innhente vedkommendes vitneutsagn. Kontakt kan knyttes."[18]

Frederiksberg Politi indkaldte aldrig dette vidne med mulig afgørende indsigt i et motiv.


Fact 12:

Historikken omkring Scandinavian Star: En kaotisk uge.


30. marts 1990:

Stena sælger Scandinavian Star til SeaEscape.


30. marts 1990:

Niels-Erik Lund registreres som ansvarlig reder i Bahamas skipsregister.


30. marts 1990:

Store forsikringspræmier tegnes med adresse til Niels Erik Lunds Sea-Escape, se nedenfor.


1. april 1990:

Scandinavian Star kommer i rute mellem Oslo og Frederikshavn. Af skattetekniske årsager er dette favorabelt for Henrik Johansen, der dermed slipper for skat i forbindelse med salget af Vognmandsruten, som udløste 365 millioner kroner. Denne skattesag er ikke blevet afsluttet af myndighederne, og sagen er ikke forældet. Det offentlige har 20 kalenderår til at stille sine krav, og fristen udløber 31. december 2010.


7. april 1990:

Kun en uge efter brænder Scandinavian Star.Fact 13:

Ifølge Mike Axdal kan det dokumenteres, at Scandinavian Star ingen kajplads eller bookingkontor havde i Oslo efter den 1. maj 1990, og der var ikke søgt om længere lejeperiode hos Oslo Kommunes havnevæsen.Fact 14:

Der foreligger to domme som udtaler, at Henrik Johansen aldrig har været ejer eller reder af skibet, desudagtet fik han fik skattefradrag. Alligevel undgår embedsmænd i skatteministeriet den dag i dag, på trods af SKATS tilsyneladende fokus på skattesvindel, at forfølge Henrik Johansen.


Fact 15:

I en skrivelse af 20. april 1990 til advokatfirmaet Gorrissen og Federspiel oplyste Assuranceforeningen Skuld ifølge Mike Axdal:


"Skadesforsikringen blev tegnet i forsikringsselskabet Fjerde Sø. Der foreligger således i sagen en kopi af en skrivelse af 30. marts 1990 fra forsikringsselskabet Fjerde Sø. Det fremgår ikke af denne skrivelse, hvem der har taget initiativ til at tegne forsikringen, men det fremgår, at de forsikrede er K/S Scandinavian Star, c/o Lindsay House 40-42, London som ejere, Shipping Project Limited, Lindsay House 40 – 42, London som bareboat charteres, og SeaEscape Cruises Ltd., Bahamas. Der er fastsat en speciel betingelse i brevet, som indebærer, at udbetaling i henhold til forsikringen skal ske til SeaEscape Cruises Ltd., Bahamas."


Hvad blev der af det gode gamle undersøgelsesprincip "Follow the money"?Fact 16:
Lene Espersen ville ikke anerkende norske domme til brug hos danske myndigheder og domstole, fordi de var civilretslige, men Mike Axdal har endnu ikke fået grønt lys for at lade dommene konvertere til danske domme. Ejersiden har erkendt, at Henrik Johansen aldrig har været ejer eller reder af skibet, som ellers Henrik Johansen blev dømt for. Men Lene Espersen forhindrer denne viden i at blive prøvet i dansk ret.

Fact 17:

Ole B. Hansen har i 1999 til Jyllandsposten udtalt: "Man har aldrig opklaret "Scandinavian Star"-sagen. Ingen har afsløret den pyroman, der satte ild på. Ingen var interesseret i at drage kaptajnen og besætningen til ansvar for, at alle løb fra deres forpligtelser på ulykkesnatten. Og når man aldrig har kørt en retssag om selve branden, så bliver jeg hele tiden udpeget som syndebuk - og min sag hele tiden sat i direkte sammenhæng med 158 menneskers død. Men jeg er ikke dømt for at have slået mennesker ihjel." [19]


Fact 18.
Sagen er ikke forældet. Straffelovens § 180-181 for brandstiftelsen som kan give op til livstid og forældes aldrig.Rigsadvokaten under pres for retfærdighed
Rigsadvokaten v. vicestatsadvokat Eva Rønne skulle have offentliggjort sin anbefaling 1. oktober, men den er blevet udskudt flere gange ifølge den danske støttegruppe.

Blandt den voksende skare af skandinaviske borgere, der kræver de skyldige både for selve branden og for den senere undergravelse af retfærdigheden straffet, er nu også den tidligere norske dommer Johan Berg. Han fastslog i et civilt søgsmål ved Oslo Tingsret, at skibet på brandnatten 7. april 1990 ikke var ejet af den danske forretningsmand Henrik Johansen, som ellers i 1993 blev dømt som ansvarlig reder og ejer i Højesteret i København.

Johan Berg skriver bl.a. til hjælp for Rigsadvokaten:[20]

1. Var det virkelig kjent for norske og danske myndigheter, at SeaEscape Cruises Ltd. var registrert eier av skibet? På hvilket grundlag har man da under etterforskningen funnet at andre selskaper var eiere? Dette synes ikke å følge av skipsregisterets registreringer.

2. Hvorfor ble det under sjøforklaringen opplyst at KS Scandinavian Sar var eier når dette ikke følger av skipsregisteret? Hvem opplyste det og på hvilket grunnlag?

3. På hvilket rettslig grunnlag drev operatøren skipet natten 7. april 1990 dersom han/hans selskap ikke var skipets formelle elle reelle eier – skipet var visstnok ikke betalt?

4. Har den mulig uriktige oppfatningen av eierskapet påvirket den senere klarlegging av fakta og motiv?

5. Hvem hadde økonomiske interesse i at skipet ble skadet, delvist eller totalt?

6. Hva skjedde egentlig om bord den fatale natten?

7. Hvorfor påtok Henrik Johansen sig ansvar i forbindelse med brannen og kommandittselskapet? Han må ha været klar over at skipet ikke var betalt på dette tidspunkt. Var det bassert på en oppfatning at han var eier, moralsk ansavrlig eller annet?

8. Hvem kontaktet Axdal under rettsforhandlingerne i Oslo og tilbød ham penger for å trekke saken? På dette tidspunktet var SeaEscape Cruises Ltd. konkurs og hadde ingen interesser i saken.


Hvis Rigsadvokaten åbner for fuld undersøgelse, så bør en række vidner indkaldes: Vedrørende selve brandstiftelsen bør ikke mindst besætningsmedlemmerne på Scandinavian Star, som Brynfors og brandteknikerne peger på som mistænkte, inddrages, især den gruppe af besætningsmedlemmer, der kom med fra Sea-Escape i USA da ruten startede op 1. april.

Desuden bør både Niels-Erik Lund og hans forretningspartnere afhøres, herunder f.eks. Michael Ziegler, kurator for Sø- og Handelsretten og i øvrigt den centralt placerede advokat i Stein-Bagger sagen, nemlig som advokat for IT Factory, Stein Bagger og Asger Jensby.[21] Ziegler er bestyrelsesformand for Achieva Holding A/S, som er Niels Erik Lunds firma med samme adresse som International Shipping Partners A/S. Da DR prøvede at vise en dokumentarfilm om Scandinavian Star, der pegede på Niels Erik Lunds omgangskreds, anlagde Michael Ziegler injuriesag. Norsk TV viste udsendelsen, men DR lod være. Lund og Ziegler bør afhøres for at få overblik over deres indsigt og version af sagen.

Men en undersøgelse bør nu også omhandle myndighedernes svigt, herunder mistanken om korruption. Medarbejdere hos Frederiksberg Politi, samt diverse politikere og advokater bør inddrages i en fuld undersøgelse, som går uden om det traditionelle retssystem, da en stor del af dette efterhånden er inhabilt. Det gælder også tidligere rigsadvokat Henning Fode og justitsminister Lene Espersen, der tilsyneladende har gjort sig anstrengelser for at undgå, at de mange fakta og dokumenter og vidnesagn kommer frem i rettens lys.


Efterskrift
Dette dokument har, i en næsten identisk form, været sendt til alle Retsudvalgets medlemmer og til Rigsadvokaten. Inmgen svar er modtaget.
Links:


Den Danske Støtteforening:

www.scandinavianstar.dk


Facebook støttegruppe:

http://www.facebook.com/group.php?gid=42540230029&v=box_3


Støttegruppen i Norge:

http://www.scandinavianstar.no/


Mike Axdals hjemmeside:

http://www.axdal.dk/
Referencer:[1] http://epn.dk/samfund/politik/article2019705.ece


[2] http://www.kulturplakaten.dk/operation-x-korruption-i-kommunen/


[3] http://www.konkurrencestyrelsen.dk/index.php?id=29322


[4] http://borsen.dk/nyheder/politik/artikel/1/159664/regeringen_har_overbetalt_privathospitaler.html


[5] http://jp.dk/indland/kbh/article2216971.ece


[6] http://www.dr.dk/Nyheder/Indland/2005/06/01/101401.htm


[7] http://www.tvmidtvest.dk/indhold/politidirektoer-anmeldt-korruption


[8] http://www.tv2east.dk/artikler/tiltalt-groft-mandatsvig


[9] http://www.business.dk/diverse/ny-undersoegelse-bekraefter-afpresning-af-haandvaerkere


[10] http://www.information.dk/247162


[11] http://www.ft.dk/samling/20091/almdel/reu/bilag/731/893492.pdf


[12] http://scandinavianstar.dk/wp-content/uploads/2010/10/Dommer-Berg-2010.pdf


[13] http://www.youtube.com/watch?v=FTvLEJTh6gQ


[14] http://www.dr.dk/Nyheder/Indland/2010/04/11/064315.htm?rss=true


[15] http://www.dr.dk/Nyheder/Indland/2009/09/15/091834.htm


[16] http://politiken.dk/indland/article944267.ece


[17] http://www.dr.dk/Nyheder/Indland/2006/09/17/211653.htm


[18] http://www.scandinavianstar.no/pdf/nyttkrav.pdf


[19] http://jp.dk/indland/article836719.ece


[20] http://scandinavianstar.dk/wp-content/uploads/2010/10/Dommer-Berg-2010.pdf


[21] Ifølge: http://epn.dk/teknologi2/computer/article1633439.ece

Kilde: