Økonomer: Brug oliepenge på skattenedsættelser

Prisen på olie er steget så meget, at staten står til at indkassere uventede ekstra 14 milliarder kroner i skatter

Slettet Bruger,

04/01/2008

Prisen på olie er steget så meget, at staten står til at indkassere uventede ekstra 14 milliarder kroner i skatter. Det skriver business.dk.

Helge Pedersen, der er cheføkonom i Nordea, mener, at de penge bedst bruges på en skattereform.

"Ekstraindtægterne vil kunne bruges til at kickstarte en skattereform," siger han til buisiness.dk.

Da regeringen lavede sine seneste prognoser for dansk økonomi i 2008, regnede dens økonomer med, at olien næste år vil koste 369 kroner pr. tønde, og da de økonomiske vismænd udsendte deres seneste rapport i november, gik de ud fra en oliepris på 414 kroner.

Men i går kostede en tønde Brent-olie fra Nordsøen 496 kroner, og det er en tredjedel mere, end regeringsøkonomerne regnede med i sommer.

"Regeringen regner med at få 26,5 milliarder kroner i indtægter fra Nordsøen, men alt andet lige bliver det 40 milliarder kroner, hvis den nuværende oliepris holder gennem hele 2008," siger Handelsbankens cheføkonom, Jes Asmussen.

Jes Asmussen tager dog højde for, at den stigende oliepris kan sætte en dæmper på økonomien med deraf følgende arbejdsløshed og faldende skatteindtægter. Men indtil videre tyder alt på, at olieprisen vil bidrage positivt til statens finanser.

Sæt topskatten ned
"Hvis vi får en højere oliepris i 2008 end ventet, så får vi også et større råderum til at sætte de høje marginalskatter ned. Olieprisen har jo allerede sikret os et råderum ved at bidrage til, at vi har fået nedbragt den offentlige gæld og dermed reduceret statens renteudgifter," siger Jes Asmussen.

Og han suppleres af Helge Pedersen, der mener, at det økonomisk forsvarlige er at nedsætte den øverste marginalskat.

"Det er altid et politisk valg, om man vil sænke skatterne, men gør man det, bør man sænke topskatten. Det er noget, som i vid udstrækning er selvfinansierende," siger Helge Pedersen til business.dk

Han påpeger, at de økonomiske vismænd har beregnet, at en sænkelse er topskatten er 75% selvfinansierende.

[email protected]

Kilde: