Human Development Index - ændret metode fører til helt nye rankings

FN har ændret sin måde at udregne HDI

Kasper P. Kepp,

29/10/2011

FN har ændret sin måde at udregne HDI. En af dem er rimelig, nemlig at skifte fra GDP til GNI, som flytter fokus væk fra staten og over på borgernes indtjening (dele af bruttonationalproduktet kunne skyldes forhold, der ikke kom borgerne til gode).

Den anden har med viden at gøre, og har haft drastiske effekter på rangeringen af lande. Nu udregnes viden  ikke længere som analfabetisme, men som antal års skoletid. Dvs der måles ikke på resultater og evner, men på tid i institution. Dette virker problematisk.

Tallene for 2010 kan ses her.

Mest problematisk er det dog, at disse ændringer fører til, at lande flytter sig mere end 10 pladser i nogle tilfælde. Blandt andet er USA nu nr. 4 efter et ryk på 9 pladser. Danmark er faldet tre pladser til nummer 19 med den nye metode. Målt mod bagudkorrigerede data er Danmarks HDI dog stadig svagt stigende, men betragteligt langsommere end andre lande, hvilket formentlig skyldes inkompetent politisk ledelse og stagnerende samfundsstrukturer de sidste 15 år.

Konklusionen er, at ligesom de fleste andre statistikker, så har også HDI ganske store elementer af vilkårlighed, og rangeringen af lande på de øverste 15 pladser må, i lyset af bl.a. USAs bevægelse efter revisionen, siges at være temmelig usikker.

Uanset hvordan, man gør det op, er den relative udvikling dog mere robust, og Danmark er på vej ud af top 20, mens Norge holder sin føring.