Leder: Vibjergs fornemmelse for frihed

Slettet Bruger,

26/05/2007

Frihed er godt! Derfor: Fri adgang til statskassen og borgernes lommer! Sådan lyder ræsonnementet fra Venstres arbejdsmarkedsordfører, Jens Vibjerg. Han foreslår, at førtidspensionister skal have et "frihedsbrev". Det betyder, at mennesker, som modtager førtidspension, kan beholde den for evigt, også selvom det måtte vise sig, at de reelt er raske og rørige.

Intet argument er så dumt, at det ikke trods alt rummer fornuftige aspekter. Og det fornuftige i Jens Vibjergs argumentation bygger på, at virksomhederne mangler arbejdskraft. Hvorfor så ikke berige arbejdsmarkedet med nogle af de førtidspensionister, som vitterlig har en restarbejdsevne? Og logikken fortsætter som følger: Hvis vi skal lokke førtidspensionisterne ud på arbejdsmarkedet, må vi love dem, at de ikke risikerer at miste de privilegier, som de har i dag. Problemet for en førtidspensionist er, at en arbejdsindsats kan tolkes, som om de vitterlig ikke er syge (skam få den, som tænker ilde herom!). Vibjergs Columbus-æg går derfor ud på at garantere førtidspensionisterne, at de kan arbejde uden at skele til, om myndighederne på et senere tidspunkt konkluderer, at de egentlig er arbejdsdygtige.

Sagen er bare, at Jens Vibjergs argumentation hviler på en række forkerte præmisser.

For det første arbejder førtidspensionisterne allerede ganske meget i dag - sågar også hvidt. Det er muligt indenfor de gældende regler. Hvis man arbejder rigtig meget, må man dog finde sig i en vis modregning af førtidspensionen.

For det andet bliver stort set ingen førtidspensionister frakendt retten til førtidspension, heller ikke selvom de næsten arbejder fuld tid. Et af de få kendte tilfælde sidste år var Ny Randers kommunes borgmester, Henning Jensen Nyhuus, der blev presset til at frasige sig førtidspensionen af "etiske" årsager. I Danmark er det allerede i dag stort set risikofrit at være førtidspensionist på arbejdsmarkedet, hvilket i øvrigt burde give anledning til visse overvejelser om stramninger i de kommuner, som påstår, at de administrerer reglerne.

Jens Vibjergs forslag har reelt kun én påviselig konsekvens i forhold til, hvad der gælder i dag: Nemlig at borgerløns-Danmark nu officielt bliver en realitet. Man bliver så deprimeret, at man faktisk kunne få tilkendt førtidspension på den konto. Ingen dum idé i øvrigt, hvis det går, som Vibjerg ønsker.

Måske burde Folketinget vedtage forslaget, bare for at skære ud i pap, at velfærdsstaten er absurd. Og hvis nogen synes, at det synspunkt er åndeligt forkrøblet, så giv os endelig førtidspension og "frihedsbrev".

Kilde: