Vi elsker vores arbejde - men arbejdet bærer ikke lønnen i sig selv

Af Tina Sylvester Kærsner, Pernille Frost, Susanne Mahl, Anette Pihl, Annette Fabricius og Nini MarseenDet er bekymrende, at der ikke kan rekrutte...

Slettet Bruger,

28/04/2008

Af Tina Sylvester Kærsner, Pernille Frost, Susanne Mahl, Anette Pihl, Annette Fabricius og Nini Marseen

Det er bekymrende, at der ikke kan rekrutteres unge mennesker til sygeplejerskeuddannelsen. Unge er af den overbevisning, at lønnen ikke matcher det ansvar og de opgaver, som sygeplejen indebærer. Sygeplejen skal udføres døgnet rundt og året rundt, uanset om det er dag, aften, nat eller helligdag.

Lønnen skal op for at tiltrække de unge til uddannelsen - det er nemlig dér, at den onde cirkel skal brydes. Når et ungt menneske overvejer sin fremtid og overvejer at læse til sygeplejerske, så vil den utiltrækkende løn eliminere alle de spændende facetter, som er indeholdt i faget.

Den store mangel på sygeplejersker gør, at der på mange afdelinger i den offentlige sektor ikke engang er bemanding til at dække et nødberedskab. Sygeplejersken gør et kæmpe stykke arbejde, men går ofte fra arbejdspladsen med følelsen af ikke at have slået til, fordi hun skal udføre 1½-2 mands arbejde. Denne følelse skal elimineres, og det sker kun ved, at der uddannes flere sygeplejersker.

Presset i det offentlige system gør, at hver 5. sygeplejerske overvejer at søge ud i den private sektor, hvor normeringen og lønnen er bedre. Vi skal ikke ud i at have et første- og et andenrangs sundhedssystem - kvaliteten skal være ligestillet i Danmark. Vi skal ikke ud i amerikanske tilstande.

Før i tiden var det ofte de hjemmegående husmødre, der tog vare på de svage i nærmiljøet. I dag er uddannelsen en universitetsuddannelse med en afsluttende bachelor. Vi vil have ligeløn og ikke pigeløn. Ser vi ud over landets grænser ligger Danmark på en 39. plads, hvad angår ligeløn. Lande som Botswana og De forenede Emirater ligger over Danmark ligelønsmæssigt.

I Debatten på DR2 den 17. april var 180Graders redaktør, Ole Birk Olesen, af den overbevisning, at sygeplejersker i den offentlige sektor er andenrangs sygeplejersker - forstået således at de sygeplejersker, der er mest produktive og har størst viden, søger arbejde i den private sektor. Dermed sagt, at sygeplejersker i den offentlig sektor er uengagerede og ikke interesserede i udvikling af faget.

I vores overenskomst står, at vi som sygeplejersker er forpligtigede til at opsøge ny viden og ajourføre vores viden. Dette umuliggøres imidlertid af, at vores hverdag består af at "slukke brande", og af at personalemanglen gør, at kurser, videreuddannelser samt undervisning ikke kan gennemføres.

Vi mener, at Ole Birk Olesen i Debatten nedgjorde kvindefag, da han udtalte, at kvinder er mindre produktive end mænd, da de også skal have barnets 1. sygedag. Han kunne jo prøve at tage én selv! Hvad med de mandlige sygeplejersker, skal de så have mere i løn end de kvindelige sygeplejersker?

Dette er blot et udsnit af mange tanker og argumenter for, hvad der ikke er godt nok og udviklingsmæssigt bredt nok indenfor sygeplejeområdet, som det ser ud i dagens Danmark. Der skal gøres noget NU - for ellers skrider udviklingen i en retning, som hverken fru Hansen i dag eller fru Rasmussen om 15 år kan være tjent med som bruger af det offentlige sundhedssystem.

Det egentlige ansvar for at bryde den onde cirkel ligger hos politikerne nu. Vi håber, at de tænker længere frem - også længere frem end deres valgperiode.

Tina Sylvester Kærsner, Pernille Frost, Susanne Mahl, Anette Pihl, Annette Fabricius og Nini Marseen er alle sygeplejersker i Nyborg Kommune

Kilde: