Vestens værdier under angreb

Slettet Bruger,

17/12/2007

Af Morten Messerschmidt

Jeg har så ofte været ude med riven efter Danmarks Radios programmer, der mange gange kan kritiseres for politisk slagside. Netop derfor burde det måske være rimeligt, om jeg også rettede ros, når dette er rimeligt. Og det skal så ske her - umiddelbart før valgkampen bragte DR nemlig en gennemgang af hele Muhammed-sagen, hvor det dokumenteredes, hvordan en række muslimske regeringer, der end ikke havde set Jyllands-Postens famøse tegninger, brugte lejligheden til at opildne masserne imod Danmark. DR's glimrende dokumentariske arbejde står i skærende kontrast til den opposition, som af al kraft, da det var sværest for landet, forsøgte at slå politisk plat på og give regeringen og Dansk Folkeparti ansvaret for, at reaktionerne i Mellemøsten blev så markante. Der henvistes til Sverige, hvor man mente, at statsminister Reinfeldts diplomatiske håndtering af de svenske tegninger havde givet et langt bedre resultat end Foghs. Henvisningen måtte nok ses i lyset af, at Socialdemokraterne i Danmark anbefalede samme strategi. Et nærmere kig på begivenhederne i Sverige viser dog, at strategien næppe har været så succesfuld, som Helle Thorning Smith og andre gerne vil give udtryk for.

19. august bringer en lokalavis karikaturen af Muhammed. 4. september anholdes en muslimske kvinde for at have fremsat dødstrusler over for tegneren, Lars Vilks. I ugerne efter demonstrerer hundredvis af muslimer på gaderne imod tegningerne. 16. september må Lars Vilks gå under jorden. Herefter begynder de muslimske ambassadører at kræve indskrænkninger i svensk lov for at begrænse ytringsfriheden. "Vi vil se handling, ikke bare venlige ord," udtaler Egyptens Ambassadør, S. M. Sotuhi - og kort tid efter udlover Al Qaeda 100.000 dollars i dusør til den, der dræber Lars Vilks, og yderligere bonus hvis han dræbes som et lam. Dette udløser en blodrus i den muslimske verden, hvor svenske flag samt dukker af Reinfelt afbrændes. Det hele kulminerer med, at lederen af den islamiske verdensorganisation (OIC) fordømmer de svenske tegninger og kræver en undskyldning.

Det er muligt, at oppositionen her på Christiansborg har større indsigt i, hvad der foregår i den muslimske verden, end jeg. Men med mine øjne ser forløbet omkring hhv. Jyllands-Posten og den svenske avis' Muhammed-tegninger foruroligende ens ud. Det passer ganske enkelt ikke, at der ikke har været demonstrationer imod de svenske tegninger såvel i Sverige som i de muslimske lande. Der har været talrige. Og forsøget på endnu engang at fremstille Fogh og Dansk Folkeparti som synderne i tegningsagen synes noget besynderlig, ligesom påstanden om, at det skulle være den særlige "tone" i dansk udlændingedebat, der udløste reaktionerne, er decideret pinagtig. DR har netop dokumenteret, hvordan hovedparten af de demonstrerende slet ikke havde set tegningerne. Mon de så havde kendskab til "tonen" i den politiske debat i Danmark? Naturligvis ikke.

Sagen er, at vore værdier i disse år er under pres af den islamiske indvandring. Havde det ikke været for den store minoritet af muslimer i Danmark og Sverige, var der næppe nogen i hverken Syrien, Libanon, Iran eller Pakistan, der havde opdaget endsige interesseret sig for, hvad vore aviser trykker. Men takket være venstrefløjens totale svigt i udlændingepolitikken har vi i dag folk bag vore grænser, som foragter vor kultur, vore værdier og vor levevis. 69 % af de herboende muslimer erklærede sig i forbindelse med Jyllands-Postens tegninger enig i, at der skulle lovgivning til. Mere end 2/3 af de herboende muslimer ønskede således politiske indgreb for at sikre overholdelsen af et religiøst krav med bund i sharia. De massive demonstrationer i Sverige vidner om, at samme tendenser også her har fundet grobund. Og det beviser, at oppositionens småpatetiske påstande om, at en beklagelse her og en undskyldning der kunne have gjort underværker. Vi er oppe imod et værdisæt, der på fundamentale områder strider mod vort vestlige frihedsideal. Og det skal DR have tak for på glimrende vis at have illustreret.

Morten Messerschmidt er folketingsmedlem for Dansk Folkeparti

Kilde: