Vælgerne vil have mindre skat på arbejde

Slettet Bruger,

11/06/2007

Hvis regeringen ikke kan sænke indkomstskatten, kan den i det mindste omlægge den til afgifter. Syv ud af ti adspurgte mener, at skattesystemet bør reformeres, viser en analyse udført af Analyse Danmark for Ugebrevet A4. 54 procent af de adspurgte går ind for at bruge afgifter til at finansiere lavere skatter på arbejde.

Særligt afgifter på miljøbelastende adfærd - de såkaldte grønne afgifter - er populære blandt de adspurgte. Det støttes af forskningsprofessor ved Danmarks Miljøundersøgelser Mikael Skou Andersen.

"Det er en rigtig god idé med en grøn skattereform. Der er flere undersøgelser og rapporter, der dokumenterer, at det vil have udmærkede samfundsøkonomiske effekter, hvis man faser en reform ind gradvis - eksempelvis over en femårig periode. Alle aktørerne i økonomien skal have tid til at omstille sig, så der ikke kommer nogen chokeffekter," siger Mikael Skou Andersen til Ugebrevet A4.

Kan finansiere skattelettelser
Der er et stort behov for arbejdskraft, og det vil være fornuftigt at sænke skatten på arbejde, mener energiøkonom Anders Larsen.

"Fagligt set mener jeg, at en grøn skattereform er en god idé. For det første, fordi vi ved at hæve miljøskatterne kan påvirke adfærden blandt virksomhederne og husholdningerne, hvilket kan bidrage til at mindske vores miljøproblemer. For det andet, fordi en sænkelse af personskatten kan bidrage til at øge arbejdsudbuddet i en tid, hvor vi har en stor mangel på arbejdskraft," siger han.

Anders Larsen mener, at grønne afgifter godt kan bruges til at finansiere lavere indkomstskatter.

"Det kommer selvfølgelig an på, hvor meget man vil sænke skatten på arbejde. Men hvis vi taler om målrettede skattelettelser af for eksempel topskatten, så vil miljøafgifter kunne finansiere en pæn del af sådan en lettelse. Med til det regnestykke hører dog også, at nogle hævder, at skattelettelser i toppen er stort set selvfinansierende på grund af det øgede arbejdsudbud, der vil følge med en skattelettelse," siger han.

Lavere skat i stedet for omlægninger
Skatteminister Kristian Jensen (V) er bange for, at grønne afgifter vil vende den socialt tunge ende nedad vil i øvrigt hellere have skattelettelser end skatteomlægninger.

"Hvis regnestykket skal gå op, og staten ikke skal tabe penge, så vil det komme til at gå ud over dem, som ikke er på arbejdsmarkedet. Kontanthjælpsmodtagerne, førtidspensionisterne og folkepensionister. Og jeg mener ikke, at det er de grupper, der skal betale for, at andre og mere velstillede får en skattelettelse. Samtidig har jeg den opfattelse, at det, vi har brug for, ikke er en omlægning af skattebyrden, men lavere skat," siger skatteministeren.

mkr

Kilde: