Leder: There is something rotten.......

"Det skal være lettere at være dansker" udtalte den konservative Poul Schlüter, da han tiltrådte som statsminister i 1982

Slettet Bruger,

13/04/2008

"Det skal være lettere at være dansker" udtalte den konservative Poul Schlüter, da han tiltrådte som statsminister i 1982. Siden har mange politikere genbrugt vendingen, men for få, alt for få, har sat handling bag ordene. For at der unægtelig er behov for at gøre det lettere at være borger i dette land, fik man endnu et smerteligt bevis på i går, da Højesteret afsagde dom i en sag fra Schlüters fødeby Haderslev.

Her havde en stakkels sommerhusejer, der ønskede en tilbygning til sommerhus, som en god, lovlydig borger søgt sin kommune om byggetilladelse. Juristerne i kommunen sagde god for tilbygningen, hvorefter manden gik i gang med byggeriet. Det skulle han dog ikke have gjort, erklærer Højesteret, for det var åbenbart mandens eget ansvar at sikre sig, at Haderslev Kommune havde givet byggetilladelsen korrekt. Så nu kan han rive sit skur ned igen.

"Grotesk og umuligt for almindelige borgere" lyder vurderingen fra førende miljøjurister og det kan man vel sådan set kun være enig i. En ting er, at man kan være utilfreds med den gennemførte lovgivning her til lands eller de afgørelser, en forvaltning træffer. Galskaben bliver dog total, når borgerne skal være bedre lovgivningsmæssigt klædt på end de offentligt ansatte, der qua uddannelse og arbejde burde formodes at være inde i lovgivningen.

I sagen fra Haderslev ligger der en god sag lige til højrebenet for en velmenende politiker eller to, der gerne vil gøre den gamle landsfader ord til sine. Reager, råb op, grib ind, gør noget. Lad det i det mindste blive lidt mindre svært at være dansker.

Kilde: