Syge danskere kan blive kastebolde mellem forsikringsselskaber og det offentlige

Slettet Bruger,

10/12/2007

Fra 1. januar træder der nye regler i kraft for den offentlige rejsesygeforsikring. Og det kan medføre, at syge danskere skal ligge længere på udenlandske hospitaler som kastebolde mellem private forsikringsselskaber og det offentlige system. Det advarer erhvervsorganisationen Forsikring og Pension nu Danske Regioner om i en ny rapport, skriver Jyllands-Posten i dag.

"Rapporten rummer en lang række eksempler på, hvad der kan gå galt i den interessekonflikt, der vil opstå efter den 1. januar. Vi ønsker helst inden nytår helt klare retningslinjer for, hvem der skal gøre hvad, når vi står med syge eller tilskadekomne danskere i udlandet. Patienterne kan ikke være tjent med at blive kastebolde i det system, der nu er lagt op til," siger Claus Tønnesen, vicedirektør i Forsikring og Pension, til Jyllands-Posten.

Samtidig kan de sparede 65 millioner kroner på den offentlige rejsesygeforsikring blive vendt til betydelige merudgifter, lyder deres vurdering. For samtidig med, at forsikringsselskaberne skal betale de syge danskeres hjemtransport, så skal det offentlige betale deres lægebehandling. I hvert fald så længe det foregår inden for EU.

"Parterne burde for længst have fundet en klar rollefordeling i denne sag, og vi er dybt forundrede over forløbet. Vi vil kraftigt opfordre Danske Regioner til sammen med forsikringsbranchen at finde en holdbar løsning hurtigt," siger jurist i forbrugerrådet Anne Dehn Jeppesen.


Regionerne afviser
Hos Danske Regioner er man forundret over, at kritikken fra Forsikring og Pension luftes påny.

"Vi har to gange tidligere haft et møde med Forsikring og Pension, hvor vi har forklaret reglerne, som er fuldstændigt klare. Men det kan være, tredje gang er lykkens gang," siger konsulent i Danske Regioner, Carina Bock, til Rizau.

"Reglen er, at det er den medicinske vurdering, der afgør, hvornår en patient kan udskrives og som afgør, hvornår det offentlige ikke længere dækker udgifterne. Alt herefter er et forhold mellem patienten og dennes forsikringsselskab," siger Carina Bock.

Offentligt betalt hjemtransport ydes i fremtiden kun til rejsende inden for Norden.

[email protected]

Kilde: