Studerende med fritidsjob får bedre karakterer

Slettet Bruger,

22/10/2007

Man skulle tro, at vejen til højere karakterer, var flid og terperi på skolebænken, men sådan er det ikke nødvendigvis, skriver Jyllands Posten i dag.

Et ph.d.-projekt af økonom Juanna Schrøter Joensen fra Aarhus Universitet viser, at studerende, der arbejder op 10 timer om ugen, har en mindsket sandsynlighed for at dumpe årets kurser på 7 procentpoint i forhold til studerende, der ikke arbejder. Arbejder man mellem 10 og 20 timer om ugen, reduceres dumpeprocenten endnu mere.

Og 20 timer er grænsen ifølge Juanna Schrøter Joensen.

"Det kommer selvfølgelig meget an på ens evner, men når man beregner et studium som et fuldtidsjob, kan de færreste overskue mere end 20 timers ekstra arbejde i deres ugentlige kalender," siger hun til Jyllands-Posten.

Ikke studierelevant
Men så behøver det til gengæld ikke være studierelevant arbejde. Ifølge Juanna Schrøter Joensen er det lige meget, om arbejdet er på en tank eller i et advokatkontor. Det afgørende er, at man arbejder.

"Det betyder ikke så meget, om jobbet er studierelevant eller ej. Studiearbejde kan supplere den formelle uddannelse ved at lære de studerende arbejdsmarkedsrelaterede færdigheder, som f.eks. at komme tidligt op og udnytte tiden effektivt. Desuden kan det være godt med en adspredelse fra studierne," siger hun.

Undersøgelsen bygger på data fra 2.000 personer, der blev indskrevet på en lang videregående uddannelse i 1994 og 1996.

Ved at sammenligne personer med samme udgangspunkt i form af samme gymnasiegennemsnit, valgfag, akademiske evner, antal beståede kurser i forvejen og lige lange indskrivningstider på universitetet, kan man konkludere, at selve arbejdsmængden gør en forskel, siger Juanna Schrøter Joensen til Jyllands-Posten.

[email protected]

Kilde: