Stigende kriminalitetsniveau blandt indvandrermænd

Af Ole Birk OlesenFor fjerde år i træk stiger niveauet for ejendomskriminalitet blandt indvandrermænd med ikke-vestlig baggrund i Danmark, viser ny...

Slettet Bruger,

16/06/2008

Af Ole Birk Olesen

For fjerde år i træk stiger niveauet for ejendomskriminalitet blandt indvandrermænd med ikke-vestlig baggrund i Danmark, viser nye tal fra Danmarks Statistik. Mændene fra gruppen har nu 33 procent overrepræsentation i statistikkerne for ejendomsforbrydelser i forhold til mænd fra befolkningen som helhed - selv efter at man har fjernet de forskelle, som er forbundet med indvandrermændenes socioøkonomiske status og aldersfordeling sammenlignet med andre mænd i samfundet. I 2001 begik indvandrermændene "kun" 13 procent flere ejendomsforbrydelser.

Også når det gælder voldsforbrydelser er kriminalitetsniveauet for indvandrermænd steget fra 2005 til 2006, men her dækker udsvinget over et lige så markant fald fra 2004 til 2005. Overrepræsentation af voldsforbrydere korrigeret for socioøkonomisk status og aldersfordeling blandt indvandrermænd er dog endnu større end ved ejendomsforbrydelserne. I 2006 var kriminalitetsniveauet for vold blandt mænd af ikke-vestlig oprindelse 58 procent højere end blandt mænd i befolkningen som helhed, viser tallene fra Danmarks statistik.


[email protected]

Kilde: