Det offentlige har ikke længere nettogæld

Den offentlige sektor under et blev i fjerde kvartal af 2007 for første gang i mange, mange år fri for sin nettogæld

Slettet Bruger,

28/03/2008

Den offentlige sektor under et blev i fjerde kvartal af 2007 for første gang i mange, mange år fri for sin nettogæld. Det skete, da det offentliges økonomiske tilgodehavender efter rekordopsparinger under den borgerlige regering oversteg det offentliges gæld, viser nye tal fra Danmarks Statistik.

Den offentlige nettogæld faldt med 49 mia. kr. i fjerde kvartal og var dermed vendt til en nettoformue på 43 mia. kr. ved udgangen af kvartalet. Afviklingen af nettogælden skyldes et overskud på de offentlige finanser i fjerde kvartal på 20 mia. kr. og gevin-ster på aktier og obligationer samt andre mængdemæssige ændringer på 29 mia. kr., skriver Danmarks Statistik.

I 1995 udgjorde nettogælden 36 pct. af bruttonationalproduktet (BNP), mens den i fjerde kvartal 2007 var vendt til en nettoformue på 2,5 pct. af BNP. I de seneste fire kvartaler er nettogælden nedbragt med 96 mia. kr.[email protected]

Kilde: