Skole trodser engelsk-forbud

Slettet Bruger,

31/05/2007

Fredericia Kommune er ikke bange for Bertel Haarder. I kommunens folkeskole, Købmagergade Skole, kan eleverne i de ældste klasser vælge en international linje, hvor de bliver undervist på engelsk i naturfag. Det mener undervisningsminister Bertel Haarder (V) er ulovligt, og han forlanger, at lærerne efter sommerferien kun må tale engelsk i engelsktimerne. Men nu har byrådspolitikerne bedt lærerne om at fortsætte med ordningen.

"Vi ryster ikke i bukserne fordi undervisningsministeren tvivler på lovligheden af vores internationale linje," siger Jane Findahl (SF), formand for Fredericia Kommunes børne- og ungdomsudvalg til Jyllands-Posten.

Bertel Harder tilkendegav i marts, at ordningen er ulovlig. Han skrev til kommunen, at han ville drøfte en lovændring med partierne bag det seneste folkeskoleforlig. Men Christiansborgs mølle maler langsomt, og han forventer ikke, at det vil ske på hverken den ene eller den anden side af sommerferien. Og da loven er til for at blive fulgt, har Fredericia Kommune tid til efter sommerferien til at stoppe ordningen.

"Jeg går ud fra, at kommunen følger lov og ret i landet. Hvis den ikke følger ministeriets anvisning, vil den få en henstilling, og hvis ikke henstillingen tages alvorligt, så vil tilsynsmyndigheden gå ind i sagen," siger Bertel Haarder.

Fortsætter som om intet var hændt
Truslen til trods vil skoleleder på Købmagergade Skole, Klaus Hegnby, også tilbyde eleverne den internationale linje efter sommerferien.

"Vi ønsker ikke at spille hasard med vores engelsksprogede læreres fremtid, så med et enigt skoleråd i ryggen har jeg valgt at arbejde ud fra, at det nok skal blive lovligt. Derfor fortsætter vi efter sommerferien, som om intet var hændt," siger han.

Dansk Folkeparti, som er et af partierne bag folkeskoleforliget, vil ikke være med til at tillade engelsk i naturfagstimerne.

"Vi mener, at sproget i folkeskolen skal være dansk, og det princip har vi ingen som helst planer om at fravige. Det eneste tidspunkt, hvor det giver mening at tale engelsk, der er i engelskundervisningen," siger DF's uddannelsesordfører, Martin Henriksen til Jyllands-Posten.

Kilde: