Rygelovs-fidus underkendt af arbejdstilsynet

Slettet Bruger,

25/08/2007

Der kom folk langvejs fra til banko på Mors i denne uge, beretter Erik Mouritzen fra bankoarrangøren DUI til Morsø Folkeblad. På Mors må man nemlig ryge i modsætning til bankospillene i for eksempel Skive, Snedsted og Thisted.

Men det er fordi det er offentlig ejede lokaler . Vores er privat, så i denne uge kom der rygende bankospillere fra Thisted, udtaler Erik Mouritsen, der selv er inkarneret cigarryger.

Mors-bankospillet har, i lighed med andre bankospil rundt om i landet, organiseret sig i en forening, der er krav om medlemsskab for at spille og dørene låses klokken 19.30 på spilleaftener.

"Så er det et lukket selskab uden offentlig adgang, siger Erik Mouritsen.

Men DUI har gjort regning uden vært. De opfylder ikke betingelserne for at blive fritaget, fastslår arbejdstilsynet.

"Hvis alle har fri adgang til at melde sig ind i bankoforeningen, kan det sidestilles med offentlig adgang - og så ER rygning forbudt, siger tilsynførende Anne Mette Søndergaard.

Indtil nytår kan man dog stadig jagte den store gevinst med en smøg i munden til bankospillet på Mors. Arbejdstilsynet vil indtil da holde sig til at vejlede om de nye regler.

[email protected]

Kilde: