Regeringen afviser forslag om tvangsopsparing

Slettet Bruger,

12/12/2007

Forslaget fra Socialdemokraterne om at genindføre det tvungne SP-bidrag bliver skudt ned af regeringen. Ordningen blev stillet i bero i 2004, men den socialdemokratiske finansordfører, Morten Bødskov, vil bringe den til live igen som led i en finanspolitisk stramning, skriver Berlignske Tidende.

Men det forslag møder ingen opbakning fra nogen af regeringspartierne.

"SP-ordningen er jo en mulighed, der kan anvendes, hvis der virkelig er behov for at opsuge købekraft," siger den konservative finansordfører, Lars Barfoed, til Berlingske Tidende og fortsætter:

"Men jeg mener, at det først og fremmest er nødvendigt at se på udgiftsstyringen snarere end på at opsuge købekraft. Det, der er problemet - hvis finanseffekten er for høj - er jo først og fremmest, at udgiftsvæksten i den offentlige sektor er for høj. Derfor er det udgiftsvæksten, vi bør fokusere på."

Lønfest eller stramninger?
Hos Venstre har finansordfører Peter Christensen svært ved at se sammenhængen mellem Socialdemokraternes mange udmeldinger.

"Jeg synes, det er mærkværdigt, at de kommer med forslag om at lægge beslag på borgernes penge, når de selv foreslår højere lønninger," siger han med henvisning til diskussionen om lønfest til offentligt ansatte.

Cheføkonom i CEPOS, Mads Lundby Hansen, peger på, at tvangsopsparing og skatter er en dårlig måde at tøjre økonomien.

Skatter en dårlig løsning
"Det mest effektive er faktisk at regulere det offentlige forbrug. Det har en finanseffekt, som er mange gange større end skatter. Desuden har skatter en negativ effekt på arbejdsudbuddet," siger han til Berlingske Tidende.

SP-bidraget blev indført under Nyrup-regeringen i 1998, dengang under navnet Den Midlertidige Pensionsopsparing. Den blev siden gjort permanent, men i 2004 blev den suspenderet af VKO-regeringen. Af de skattekort, som Skat har udsendt, fremgår det, at vi heller ikke i 2008 skal betale til ordningen.

[email protected]

Kilde: