Privat gæld skal kunne trækkes i lønnen

I lang tid er dårlige betalere blevet trukket i lønnen, hvis deres gæld vel at mærke var til det offentlige

Slettet Bruger,

07/01/2008

I lang tid er dårlige betalere blevet trukket i lønnen, hvis deres gæld vel at mærke var til det offentlige. I fremtiden vil lønindeholdelse måske også kunne finde sted, hvis gælden er til en privat virksomhed. Det skriver Jyllands-Posten. Det er en arbejdsgruppe under Retsplejerådet, der foreslår ligestillingen mellem private og offentlige virksomheder.

Indtil nu har flere erhvervsorganisationer været stærkt bekymrede for det administrative bøvl, en sådan ordning kunne medføre. Men et nyt elektronisk lønindberetningssystem bør fjerne den bekymring, mener advokat Karsten N. Müller, der sidder med i arbejdsgruppen.

"Skat skal blot meddele arbejdsgiverne, hvor mange procent de skal trække de enkelte ansatte i løn. Det vil ikke give virksomhederne mere arbejde, og dermed skønner vi, at den væsentligste barriere for et effektivt privat inddrivelsessystem er fjernet," siger Karsten N. Müller til Jyllands-Posten.

Hvis den tekniske løsning, hvor privat gæld også kan trækkes over skatten, findes, så er Dansk Erhverv klar til at droppe sin hidtidige modstand. Det oplyser chefkonsulent Christian Sestoft.

"Vi har tidligere været imod ideen, fordi det vil belaste forholdet mellem arbejdsgiver og medarbejder, hvis arbejdsgiveren indblandes i, at noget privat ikke bliver betalt til tiden," siger Sestoft.

Justitsministeriet har ikke taget stilling
Fra at have været bekymret for administrationen, kan virksomhederne nu i stedet se frem til at få flere penge drevet hjem.

"Der er mange dårlige betalere, og det er omkostningsfyldt for virksomhederne at forfølge sagerne. Det betyder, at det ofte ikke kan svare sig at forfølge pengene," forklarer Dansk Erhvervs Christian Sestoft om virksomhedernes nuværende muligheder for gældsinddrivelse.

Et eventuelt kommende system, som Justitsministeriet dog endnu ikke har taget stilling til, er ifølge SKAT intet problem.

"Det kan rent teknisk sagtens lade sig gøre, men der er en række politiske, økonomiske og juridiske forhold, herunder hvor meget man kan inddrive fra den enkelte, som skal afklares, før det kan sættes i værk," siger SKAT's udviklingsdirektør Jesper Skovhus Poulsen til Jyllands-Posten.

Inspirationen til forslaget kommer især fra Norge, der dog kun er et af mange lande, hvor der foretages lønindeholdelse af privat gæld.

[email protected]

Kilde: