Postbude er på arbejde igen

Slettet Bruger,

02/06/2007

Først nægtede de at uddele folderen. Så gjorde de det alligevel. Så nedlagde de arbejdet. Og nu er postbudene altså på arbejde igen. Stridens kerne er en lille folder fra Foreningen Dansk Kultur til værn om Grundloven, der advarer om EU-regler, der øger indvandringen fra arabiske lande.

" Det er med dyb beklagelse, at jeg er nødsaget til at omdele indlagte underlødige tekst. Med venlig hilsen dit daglige postbud," skrev en af budene på en seddel, som han vedlagde folderen, og det medførte en hjemsendelse og en disciplinærsag. Det fik hans kolleger til at nedlægge arbejdet.

Men på et fagligt møde i morges besluttede postbudene at genoptage arbejdet, skriver Frederiksborg Amts Avis. Om det seddelskrivende postbud får en løftet pegefinger eller en fyreseddel står endnu hen i det uvisse.

mkr

Kilde: