Post Danmark mister monopolet

Slettet Bruger,

19/06/2007

Postbude og postkasser vil i fremtiden ikke nødvendigvis være røde. Et EU-forslag om at lade forbrugerne vælge, hvem der skal aflevere deres breve, nåede i går endnu et skridt gennem systemet, da et stort flertal i EU-Parlamentets transportgruppe stemte det igennem.

For danskerne betyder det, at der i fremtiden vil være fri konkurrence på både pakker og breve. I dag er det kun forsendelser over 50 gram, der er i åben konkurrence. Post Danmarks direktør Bjarne Wind støtter ifølge politiken.dk alligevel liberaliseringen "så længe det sker på fair og lige konkurrencevilkår".

For tilhængere af frit valg er EU-Parlamentents beslutning dog ikke entydig god. Det oprindelige forslag fra Kommissionen lagde op til, at liberaliseringen skulle være gennemført allerede i 2009, men det kommer nu til at vare to år mere, og det ærgrer de Radikales postordfører, Simon Emil Amitzbøll, der foreslår, at Danmark bare skal gå hurtigere til værks.

"Jeg er skuffet over, at EU har udsat liberaliseringen i yderligere to år. Men det forhindrer jo ikke Danmark i at gå foran. Jeg synes stadig, at vi skal stræbe efter liberalisering i 2009. Vores svenske broderfolk har haft postliberalisering siden begyndelsen af 90erne. Nu må det snart være vores tur. Danskerne har ingen glæde af det nuværende monopol. Jeg vil tage sagen op med de øvrige forligspartier," siger han 180Grader.dk.

mol

Kilde: