Politik på sprøjten

Slettet Bruger,

02/11/2007

Af Henrik Gade Jensen

Dit X den 13. november belaster skatteyderne med 100 kroner!

Sådan er de nøgne fakta med den nugældende partistøtte-ordning. Hvert parti modtager 24,25 kr. pr. stemme pr. år fra statskassen. I en normal fire-årig valgperiode bliver det til en hundredelap, som skatteyderne betaler.

Så de mange valgplakater i lygtepælene og helsides-annoncer i aviserne er betalt af os selv over skatten. I vid udstrækning. Partierne finansieres for en stor del over skattebilletten, fordi partierne for et par år siden satte sig selv på finansloven. Venstre modtager 23 mio. om året. Socialdemokraterne 21 mio. Hvert år.

Frivillige bidrag og brugerbetaling burde også her erstatte den tvangsmæssige inddrivelse. Det er svært for en sober borgerlig overhovedet at sætte et X den 13. november. Kan man moralsk belaste andre økonomisk ved at stemme?

De politiske partier lever i dag af støtten. Med den nuværende partistøtteordning betyder medlemmerne og deres kontingenter mindre økonomisk for partierne. Medlemmer er reduceret til billig arbejdskraft til at kravle i lygtepæle.

Og partistøtten gives uden særlige betingelser. En kontanthjælpsmodtager skal stå til rådighed for at få støtte. En studerende skal studere for at få SU. Men partierne kan skalte og valte, som de vil. I Tyskland stilles der f.eks. krav om såkaldt "innerparteiliche Demokratie", dvs. partierne skal være demokratisk opbyggede ligesom det samfund, de vil vælges til.

Et af de positive træk ved det amerikanske demokrati er, at partierne og politikerne må kæmpe lige så meget for at holde fast i egne vælgere som at kapre nye. Derfor udfolder partiapparaterne så store anstrengelser for at få amerikanerne op af sofaen, registrere sig som vælgere og på valgdagen komme til stemmeurnerne.

Det amerikanske system tvinger politikerne til ikke at svinge for langt væk fra deres eget politiske grundlag, for ellers mistes baglandet. Kernevælgere skal plejes og holdes på i USA. Basis må ikke svigtes.

Modsat i Danmark, hvor CPR-registreringen af borgerne bevirker, at der kan sendes millioner af valgkort ud til vælgerne. Den traditionelt høje danske stemmeprocent afspejler ikke et velfungerende demokrati, men et overreguleret samfund.

Afskaf partistøtteordningen så det bliver gratis at stemme. Så hæderlige mennesker igen kan gå til valgurnerne.

Henrik Gade Jensen er projektleder ved CEPOS

Kilde: