Politiet skal beskytte journalister på Nørrebro

Af Thomas Breitenbach JensenDen 12

Slettet Bruger,

13/03/2008

Af Thomas Breitenbach Jensen

Den 12. feb i år kunne 180Grader.dk berette om flere tilfælde, hvor journalister og fotografer havde været udsat for overfald og hærværk på Nørrebro. Samtidig har Danmarks Radio valgt at udstyre sine reportagehold med sikkerhedsvagter, når de befinder sig i bydelen.

Historien har afstedkommet følgende spørgsmål fra folketingsmedlem Martin Henriksen (DF) til justitsminister Lene Espersen (K).

"Vil ministeren kommentere artiklen af 12/2-08 fra Netavisen 180grader.dk: 'Journalister er fredsløse på Nørrebro', hvori det bl.a. nævnes, at journalister ikke længere kan færdes på Nørrebro samt af- eller bekræfte, at eksempelvis DR ikke længere tør sende journalister ind på Nørrebro uden vagter?," apørger Martin Henriksen.

"Københavns Politi har oplyst, at man efter konsultationer med flere medier kan bekræfte, at pressefolk - især fotografer - ind imellem har svære forhold, når de forsøger at foretage billeddækning af uroligheder af forskellig art," skriver justitsminister Lene Espersen i sit svar.

Skal beskytte journalister mod angreb
Forholdende for journalisterne i bydelen har medført, at politiet har skærpet formuleringerne i de operative planer, der udstikker retningslinjerne for journalisters og fotografers sikkerhed i bydelen.

Politiets operative planer var tidligere en spørgsmål om at "der skal udvises fleksibilitet og forståelse for pressens arbejdsvilkår ... under forudsætning af, at den taktiske indsats ikke forstyrres". Efter pressens ændrede arbejdsforhold i bydelen er politiets rolle ændret fra at udvise forståelse for pressens arbejde til at have en direkte beskyttende funktion.

"Det indsatte politipersonale skal stedse være opmærksomme på risikoen for, at pressens repræsentanter - ikke mindst fotograferne - bliver udsat for trusler og egentlige angreb, og skal i den udstrækning, det er muligt, skride ind og beskytte de angrebne," lyder det i politiets opdaterede plan.

Samtidig omfattes pressens ledagende sikkerhedspersonale af samme regler som er gældende for journalister med pressekort.

Og den udvikling bekymrer Martin Henriksen.

"Det er rystende, at 180Grader.dk's artikel holder vand. Tænk sig, at vi er nået dertil, hvor journalister ikke længere kan færdes i fred og ro i Danmark. Nørrebro er efterhånden et lovløst sted for bestemte mennesker. Jeg forventer, at politiets retningslinier betyder, at der vil blive slået hårdt ned på disse anti-demokratiske tendenser," siger Martin Henriksen, der bl.a. er valgt på Nørrebro.

[email protected]

Kilde: