Pia Christmas vil fratage familier barsel, hvis far ikke bruger den

Slettet Bruger,

27/09/2007

De Konservatives politiske ordfører, Pia Christmas-Møller, vil nu gøre op med en etableret "sandhed" i det borgerlige Danmark. Hun er pludselig parat til at diskutere en reduktion af den offentligt betalte barselsorlov til familier, hvor faderen ikke vil tage barsel nok i forhold til en offentligt fastsat ligestillingsstandard.

"Selv om jeg kommer fra en forholdsvis fastlåst position, hvor jeg har ment, at familierne selv skulle bestemme over fordelingen af barselsorloven, så er jeg parat til at diskutere andre modeller. Også modeller hvor man ændrer på længden af orloven eller siger, at en del af barselsorloven skal forbeholdes fædrene," siger Pia Christmas-Møller, der ikke selv har stiftet familie, til Politiken.

Pia Christmas-Møllers linje er her helt i modstrid med regeringens, hvor man hidtil har insisteret på, at det må være op til familierne selv at afgøre, om far eller mor skal holde barsel og hvor længe. Hun begrunder sit kursskifte med ønsket om ligestilling mellem mænd og kvinder.

"Den meget ulige fordeling af barselsperioden er en selvstændig anledning til, at der på lang sigt bliver voldsom forskel i mandens og kvindens økonomiske muligheder," siger Pia Christmas-Møller.

Karen Jespersen advarer
Social- og ligestillingsminister Karen Jespersen fra Venstre advarer mod idéen.

"Hvis vi lovgiver om tre måneders øremærket barsel nu og her, er der risiko for, at mændene lader være med at bruge dem, og så kommer børnene bare tre måneder tidligere i institution," siger hun til Politiken.

Pia Christmas-Møller mener i det hele taget, at meget trænger til at blive gjort for mænds og kvinder lige livsforhold, og hun vil nu have regeringen til at nedsætte en ligestillingskommission, der skal se på det. Et forslag om at virksomhederne efter norsk forbillede skal tvinges til at have mindst 40 procent kvinder i deres bestyrelser, vil hun ikke afvise, selvom hun erklærer sig skeptisk overfor idéen.

"Jeg foretrækker at løse det ad frivillighedens vej, men når tingene ikke ændrer sig, må der somme tider lovgivning til," siger hun.

Socialdemokraten Mette Frederiksen er begejstret for de nye tanker fra de Konservatives politiske ordfører. Hun kalder Christmas-Møllers nye erkendelse for "simpelthen skidegod".

[email protected]

Kilde: