Papiravisen hører fortiden til

Slettet Bruger,

02/05/2007

Af Lars Seier Christensen

Lars Seier Christensen er adm. direktør for Saxo Bank A/S

Det er en stor fornøjelse at stå her i dag og fejre en rigtig borgerlig/liberalistisk avis' fødsel. Og en avis er det. Selvom det ikke er et papirbaseret medie, har jeg ingen problemer med at kalde det en avis. Om 5-10 år så vil elektroniske aviser - i den form som de nu måtte have udviklet sig til - være det man forstår ved aviser. Den papirbaserede udgave vil være en anakronisme, hvis den da overhovedet eksisterer længere.

Faktisk tror jeg, det er en rigtigt spændende mulighed, en konkurrencemæssig fordel, at være blandt de første, der starter med en rendyrket netavis. På den måde bruger man kræfterne på at udvikle det elektroniske medie uden konstant at måtte tage hensyn til ikke at kannibalisere en historisk betinget, besværlig og dyr papiravis.

Der tales meget om, at den danske avisscene er overbefolket i øjeblikket. Med de gamle dagblade og de mange nye gratisaviser er der skarp konkurrence på det traditionelle marked, og de første har kastet håndklædet i ringen.

Her må jeg rose Ole og Thomas' forretningsmæssige sans - for der har I da fundet en niche, I kan have for jer selv. Det ser bestemt ikke ud til, at markedet for borgerlige aviser, der står ved deres borgerlighed og liberalisme, på nogen måde er overbefolket eller bliver det i nær fremtid - snarere tværtimod, desværre. Ligesom de politiske partier i stigende grad bliver holdningsløse og midtsøgende, så er det i sandhed svært at få øje på aviser eller andre medier, der vedkender sig et sandt liberalt værdisæt - og som også efterlever det i praksis.

Og desværre er der ellers mere brug for det end nogensinde før. Selvom vi har en borgerlig regering, selvom dansk erhvervsliv har mere succes end nogensinde før, selvom en stærk dansk økonomi giver de bedste muligheder, man kan forestille sig for at gennemføre nødvendige reformer for fremtiden - så aner man de mørke skyer i horisonten på grund af manglende vilje til at bygge videre på de gode forudsætninger. Alle disse økonomiske resultater er skabt af liberale værdier og har medført en hidtil uset velstand for den almindelige dansker.

Og måske netop fordi det går så godt, så glemmer folk grundlaget for successen. Det er som om, værdidebatten var stærkere, da det gik mindre godt. Som om erhvervslivet og det produktive Danmark har så travlt med at skabe værdier, at det samtidig lader sig underminere af socialdemokratiske og socialistiske ideer. Ideer der er udtænkt af personer, der slikker sig om munden, når de ser nye værdier, de kan konfiskere og bruge til at forfølge deres ideologiske mål. Desværre har liberalismen kun sejret i den praktiske verden, den verden, der skaber værdierne og velstanden. I den politiske verden har ideerne om omfordeling af den samme velstand og umyndiggørelse af individet vundet store fremskridt.

Der er snart ikke det område, hvor staten ikke mener, at den kan gøre tingene bedre, end vi kan som enkeltindivider. Fordi vi simpelthen har skabt for meget, staten kan beskatte, inddrage, konfiskere, kald det hvad du vil - så tror staten faktisk, at det er konfiskationen selv, der er årsagen til successen. Derfor tror staten, at et overskud på 100 milliarder om året er et succesparameter og holder krampagtigt fast i hver en krone. Men det er ikke et succesparameter. Hver eneste af de 100 milliarder kroner ville ligge bedre i borgernes lommer, hvor de kunne skabe nye værdier, fremskridt og livskvalitet. Men for politikerne er det nemmere at forære pengene væk til store interessegrupper med mange stemmer end at fortælle befolkningen tingenes sande sammenhæng - at staten hæmningsløst misbruger og spilder de værdier, den konfiskerer.

Hvor har vi hårdt brug for et medie, der ser på nyhederne gennem en ny optik - der ser og fortæller tingene, som de virkeligt er. Det betyder ikke en ukritisk holdning til erhvervslivet eller en firkantet fornægtelse af alle aspekter af velfærdsstaten. Men det betyder fokus på, hvad der reelt skaber værdi i samfundet, og en frodig liberal debat om, hvordan vi forøger disse værdier mest effektivt, og på hvilke områder den private sektor er den offentlige overlegen. Hvordan vi sikrer, at statens overførsler ikke trællebinder folk som ofre og tabere, hvordan vi sikrer så mange som muligt en produktiv og god tilværelse, hvor de selv har ansvaret for og retten til at indrette deres liv, som de finder bedst og rigtigst.

Desværre synes den debat og den fornyelse at skulle komme fra kilder, der er uafhængige af de traditionelle borgerlige partier og medier. Tænketanken CEPOS er et godt eksempel på, hvordan nye uafhængige initiativer kan gøre en forskel. Jeg er sikker på at 180Grader vil blive et lignende eksempel på, at det nytter at bryde ud af den forkrampede borgerlige debat, der foregår i partierne idag. Jeg er sikker på, at vi også vil se andre eksempler i fremtiden på, hvordan vi kan påvirke samfundet i retning af mere frihed, mere værdiskabelse og mindre formynderi og umyndiggørelse. Men i et samfund hvor næsten al ideologisk debat foregår i partierne eller institutionaliserede fora, betalt eller støttet af staten, så er det svært at bryde ud. Det var ikke nemt for CEPOS at finde midlerne til etableringen - men det lykkedes, fordi nogle erhvervsfolk, organisationer og enkeltpersoner følte et ansvar for at hjælpe til.

Det vil også blive afgørende for 180Grader, at andre støtter op - annoncører, skribenter og læsere - især i starten, derefter skal det nok komme af sig selv. Jeg vil stærkt opfordre alle her til at hjælpe med både dette og andre liberale initiativer i Danmark. Vi har i den grad brug for at få en mere modig liberal debat og en mere ærlig, realitetsbaseret formidling af nyhederne i samfundet omkring os.

Det er et ansvar, vi alle har - og det er i vores egen interesse, hvis vi ikke ønsker at overlade debatten til folk, der per automatik tror, staten er bedre til at indrette vores liv med vores egne penge. Jeg håber, I vil tænke rigtig meget over det og over, hvordan vi får flere med til disse vigtige opgaver - for der er simpelthen ikke nok, der støtter op om borgerlige initiativer, trods grundlæggende sympati for dem.

Jeg vil slutte af med at med at ønske 180Grader tillykke med åbningen af avisen. Det er et modigt, nyt initiativ, og det har alle de rette forudsætninger for at lykkes. Tiden er til det, teknologien er med jer, jeres personlige mod, entusiasme og ambitionsniveau er til det - så jeg vil bede alle løfte deres glas og sammen med mig ønske Ole og Thomas hjerteligt tillykke med dagen idag - og rigtig meget held og lykke i fremtiden.

Kilde: