P-bøde trods elektronisk P-skive

Slettet Bruger,

13/05/2007

En godkendt elektronisk P-skive lader sig ikke manipulere og noterer uafviseligt, hvornår bilen er parkeret. Der skulle derfor ikke herske nogen tvivl om, hvornår Jens Utofts bil var parkeret, selvom han også havde en ældre P-skive med viser i forruden. Alligevel valgte P-kontrollen at benytte sig af en bekendtgørelse fra 1973 imod at have to P-skiver.

Jens Ultoft holdt kun parkeret foran Skive Bibliotek en halv time, hvor man må holde i tre timer. Han har en elektronisk P-skive, der automatisk viser, hvornår bilen er parkeret. Modsat ældre P-skiver med visere kan den elektroniske skive ikke manipulere, og det er derfor ikke muligt at løbe tilbage til bilen og stille på P-skiven.

Selvom Jens Ultoft også har en P-skive med en viser, til hvis den elektroniske løber tør for strøm, burde der ikke have hersket nogen tvivl om, at han holdt lovligt parkeret. Derfor blev han forbavset da han efter sit biblioteksbesøg fandt en bøde på 510 kr. på vindspejlet, skriver Jyllands-Posten på sin forbrugerside fpn.dk.

Parkeringskontrol Nord, der har udskrevet bøden, henholder sig til Justitsministeriets bekendtgørelse nr. 370 om P-skiver. Bekendtgørelsen er fra 1973 og kan derfor umuligt tage højde for de elektroniske P-skiver, der ikke burde efterlade nogen tvivl om parkeringstidspunktet.

"Jeg mener, at man handler i ond tro, hvis man lader som om, at der kan være tvivl, om jeg selvfølgelig har parkeret kl. 10.30. Den gamle skive bruger jeg kun som reserve, hvis elektronikken svigter på den elektroniske. F.eks. på grund af flade batterier. Så viser den elektroniske imidlertid ingen tal men bare en række streger," siger Jens Ultoft til Jyllands-Avisen. Dette gjorde han også Parkeringskontrol Nord opmærksom på i den klage, han sendte til dem.

Men den klage har Parkeringskontrol Nord afvist.

"Reglerne er klare. Vores P-vagter må ikke kunne komme i tvivl. Vi hører jo mange historier, der viser sig ikke at være rigtige, fra folk, der har fået et girokort fra os," lyder det fra Aalborg Kommunes beredskabschef, Jørgen Pedersen, der også udtaler sig for Parkeringskontrol Nord til Jyllands-Posten. Han afviser dog at udtale sig om den konkrete sag.

Jens Utoft overvejer nu at trække Parkeringskontrol Nord i retten og har desuden besluttet fremover at pille viseren af sin gamle reserve P-skive, når den ikke lige er i brug.

Parkeringskontrol Nord er en enhed under Aalborg Kommune organiseret under Beredskabscenter Aalborg.

Kilde: