Overenskomst: Barsel til mænd

I dag førstebehandles i Folketinget et forslag om øremærket barsel til mænd

Slettet Bruger,

25/01/2008

I dag førstebehandles i Folketinget et forslag om øremærket barsel til mænd. Men det er ikke det eneste sted, mændende er ved at blive sendt hjem til bleerne.

Når topforhandlerne på det kommunale område i dag mødes til politiske forhandlinger, står der bl.a barsel til mænd på dagsordenen. De skal i dag afslutte det andet af tre delforlig om nye overenskomster, som skal rydde vejen for det sidste og endelige slag om lønnen den 15. februar. Det skriver dr.dk.

Og i dag står der bløde trivelspakker på programmet. Foruden barsel til mænd er det ret til at blive hjemme på barnets anden sygedag,
særlige seniorstillinger på nedsat tid og med fuld eller delvis lønkompensation og ret til efter- og videreuddannelse, der skal forhandles om på vegne af de mere end 600.000 ansatte i kommuner og regioner.

"Den offentlige sektor har tidligere tiltrukket mange lønmodtagere, fordi man her måske ikke havde den højeste løn, men gode arbejdsvilkår,
" siger arbejdsmarkedsforsker Flemming Ibsen fra Aalborg Universitet til dr.dk.

Han mener, at de kommunale forhandlere er nødt til at give sig på de bløde områder, hvis de vil holde på arbejdskraften og
vurderer, at parterne opnår enighed om det andet delforlig i løbet af i dag. Det første delforlig om blandt andet aflønning af tillidsrepræsentanter blev indgået tidligere på måneden.

De offentligt ansatte har krævet meget store lønstigninger denne gang. Hvis overenskomstforhandlingerne ender med et politisk indgreb, vil politikerne formentlig fastholde de indgåede delforlig, som man allerede er blevet enige om og koncentrere indgrebet om det helt centrale lønspørgsmål.


[email protected]

Kilde: