Opgør med de "gratis" motorveje

Slettet Bruger,

19/07/2007

Hvis man vil have meget benzin er man nødt til at betale for det. Men hvis man slider meget på de motorveje, som alle er med til at finansiere over skatten,
koster det ikke noget. Og det hænger ikke sammen, mener Mogens Fosgerau, der er trafikforsker på Danmarks TransportsForskning på DTU.

"Det svarer til, at benzin ikke kostede noget og blev uddelt fra store tankbiler ved supermarkederne," siger han til Politiken.

Løsningen er at indføre afgifter på motorvejene, så man kun betaler i den grad, som man rent faktisk kører på dem. Det vil gøre det muligt at sænke andre afgifter og skatter.

'Bizz i bilen
"Man kunne så bruge afgifterne til at lette registreringsafgiften eller indkomstskatten. Eller afgifterne kunne være med i en skattereform på en eller anden led," siger Mogens Fosgerau.

Før i tiden ville det være for dyrt at have en kontrollør siddende ved hver eneste motorvejstilkørsel. Men med en motorvejsbizz som ved Storebælt eller en GPS-ordning er det muligt at betale uden overhovedet at stoppe bilen.

Biltrafikken er stigende, og mange steder er motorvejene i dag så overbelastede, at folk sidder i køer i stedet for at komme hurtigt frem.

Skruen uden ende
"Svaret på det problem har hidtil været at bygge flere veje. Men det er skruen uden ende, for så havner man i samme situation en gang til, fordi trafikmængden så igen stiger af sig selv. Så hvis man vil løse trængselsproblemet ved at bygge veje, skal der bygges rigtigt mange."

Men det ville være en overinvestering for samfundet, advarer trafikforskeren. I stedet bør man indføre en afgift og kompensere jobpendlerne gennem befordringsfradraget.

"En afgift ville sende et prissignal, der får fritidsbilister til at vælge et alternativt tidspunkt og en anden vej. Så får man sorteret i trafikken og man hæmmer ikke arbejdsmarkedet."

[email protected]

Kilde: