OECD dumper dansk iværksætteri

Slettet Bruger,

30/11/2007

Af Thomas Breitenbach Jensen

En ny undersøgelse fra OECD giver en kedelig status over dansk iværksætteri. Af de undersøgte 25 lande er Danmark på en 12. plads, når man måler, hvor stor en del af virksomhederne i de forskellige lande, der er nystartede.

Christian Bjørnskov, der er adjunkt ved Handels Højskolen i Århus, har forsket i iværksætteriets udbredelse og årsager i forskellig lande. Han ser OECD's resultat som en bekræftelse på sine egne resultater.

"Danmark er på mange måder et land, hvis tradition for økonomisk stabilitet og en åben kultur burde føre til stor iværksætteraktivitet. At vi alligevel klarer os så dårligt i denne som i mange andre undersøgelser, understreger hvor alvorlige Danmarks problemer er," siger han til 180Grader.dk.

Bjørnskovs undersøgelser, som han har lavet i samarbejde med professor ved Copenhagen Business School (CBS) Nicolai J. Foss, og som er publiceret i det anerkendte videnskabelige tidsskrift Public Choice, peger på, at det er velfærdsstatens offentlige omkostningstryk og skatteproblem, der er årsagen til Danmarks dårlige resultat.

"Mange mulige iværksættere er i stedet ansat i den offentlige sektor, og de, der gør forsøget, straffes ofte gennem skattesystemet, hvis de får succes. Derfor er de økonomiske incitamenter direkte skadelige for iværksætteraktivitet," forklarer han.

Regeringen har lagt vægt på, at Danmark skal være en innovativ økonomi og har oprettet forskellige erhvervstøtteordninger til iværksættere, men det er langt fra den korrekte medicin, konkluderer Christian Bjørnskov.

"Der er ingen vej udenom at reformere velfærdsstaten på langt sigt, hvis man vil hænge på i den internationale konkurrence. Staten må blande sig i langt mindre end nu, og marginalskatten skal ned, for at iværksættere rent faktisk bliver belønnet for deres indsats," siger han til 180Grader.dk.

[email protected]

Kilde: