Nye trusler mod Salman Rushdie ryster England

Slettet Bruger,

20/06/2007

Lige siden 1988, hvor bogen "De sataniske vers" udkom, har Salman Rushdie været mål for fundamentalistiske muslimers vrede. Nu blusser det igen op, efter at det i lørdags blev offentliggjort, at Rushdie skal slås til ridder af den engelske dronning Elizabeth.

Efter det blev offentliggørelsen gik den pakistanske minister for religiøse anliggender nemlig ud med en melding, der billigede mord på den indiskfødte forfatter.

"Vesten undrer sig altid over, hvad der ligger til grund for terrorisme. Sådanne handlinger er grunden. Hvis nogen sprænger ham i luften, ville han have ret til det, medmindre den britiske regering undskylder og trækker Sir-titlen tilbage," udtalte ministeren, Mohammed Ijaz-ul-Hag.

Kravet om at den britiske regering skal bøje sig har siden fået støtte fra iransk side, hvor udnævnelsen af Rushdie er blevet betegnet som en "fornærmende, mistænkelig og uanstændig handling af den britiske regering, der er et åbenlyst eksempel på modstand mod Islam".

Pakistans parlament har taget afstand udnævnelsen af Rushdie, og sagen har igen ført Rushdie frem på fundamentalisternes hadeliste og har blandt andet ført til en række lokale demonstrationer, hvor Rushdie-dukker brændes af.

Godtroende naivister
I en kommentar i Jyllands-Posten i dag advarer kulturredaktør Flemming Rose mod, hvad han kalder krænkelsesfundamentalister, der står i kø for at udtrykke forargelse, når religion bliver kritiseret.

"Det er på tide, at de godtroende naivister i Vesten indser, at deres provinsielle hensyntagen til religiøse følelser er blevet et uhyre effektivt instrument i hænderne på dem, der ønsker at begrænse menneskerettigheder," skriver han han blandt andet, og han roser det britiske samfund for dets tolerance i forhold til en kritiker.

"Salman Rushdie har i essays og romaner hudflettet den britiske regering og stemplet det, han kalder 'den institutionelle racisme', hvor 'en sort kun kan blive integreret, hvis han begynder at opføre sig som en hvid'. Han har fremsat udtalelser om Vesten, der af nogle vil kunne opfattes som lige så krænkende som dem, der gjaldt profeten Muhammed og førte til Khomenis fatwa og 10 års mareridt under jorden. Og hvad gør myndighederne? De slår ham til ridder," skriver Flemming Rose.

Den iranske regering ophævede deres støtte til den oprindelige fatwa i 1998, men for flere fundamentalistiske grupper kan fatwa'en ikke ophæves.

mol

Kilde: