Nicolai Sennels vandrehistorie

Af Karina PedersenEn tidligere astronaut fra NASA udtalte forleden til CNN, at der er intelligent liv i Rummet, og jeg håber, at han har ret, for d...

Slettet Bruger,

05/05/2009

Af Karina Pedersen

En tidligere astronaut fra NASA udtalte forleden til CNN, at der er intelligent liv i Rummet, og jeg håber, at han har ret, for det er ofte svært at finde det her på Jorden.

Tag fx Nicolai Sennels klumme "Vestens farligste vandrehistorie" hvori han argumenterer for, at muslimers manglende integration i det danske samfund skyldes Islam. Sennels fortæller i klummen, at han har talt med 150 kriminelle muslimer, og ud fra de samtaler konkluderer han, at "deres kultur er helt central for deres identitet og tilhørsforhold". Jeg er ikke psykolog, men jeg kunne have konkluderet det samme, endda helt uden at tale med en eneste muslim, for hvilket menneske er ikke påvirket af sin kultur?

Hvis vi springer lidt i tid og sted, nærmere betegnet til 1800-tallets USA hvor specielt New York tog imod et stort antal irsk-katolske emigranter, kan man finde mennesker, der tillagde katolicismen samme karakteristika, som Sennels i dag tillægger Islam.

De irske emigranter var bestemt mere voldelige, fordrukne, uvidende og traditionsbundne end andre, og indtil 1880'erne stod de da også for 60% af alle personfarlige forbrydelser. Men var deres voldelige og amoralske adfærd - som mange hævdede - et produkt af katolicismen, eller var det nærmere et kulturelt levn fra det tilbagestående land, de havde forladt?

Da Islam og katolicismen ikke har meget tilfælles, men man alligevel kan finde en del ligheder mellem de irske emigranter og vores muslimske indvandrere, må lighederne skyldes andet end religiøse tilhørsforhold. Den mest åbenlyse fællesnævner er, at begge parter stammer fra tilbagestående samfund. Og måske var det levnet fra et tilbagestående fædreland, som gjorde, at katolicismen dengang blev beskrevet, som mange i dag beskriver Islam:

"(...) the Catholic Irish were more communal than individualistic, more dependent than independent, more fatalistic than optimistic, more prone to accept conditions passively than to take initiatives for change, and more sensitive to the weight of tradition than to innovative possibilities for the future."

Men der er én afgørende forskel på de irske emigranter og vores muslimske indvandrere: Irerne ankom til et land uden en velfærdsstat. Sult og nød tvang dem til at opføre sig på en måde, som gjorde dem attraktive for arbejdsgivere, og der er vel næppe noget, der motiverer et menneske til at tage sig et arbejde - og opføre sig så folk vil ansætte en - som en sulten mave.

Men da ingen her i Danmark er sultne, og muslimer ofte lever halve og hele liv i socialt belastede nabolag, hvor god arbejdsmoral i forvejen er så godt som ikke-eksisterende, hvad skulle så motivere dem til at tage det arbejde, som med tiden ville integrere dem?

De muslimske parallelsamfund, som Sennels beskriver, kan kun eksistere, fordi indvandrere kan overleve uden at forlade deres hjem. Sennels glemmer desuden, at et stort antal etniske danskere fører en livsstil på linie med kriminelle indvandrere. Jeg skal bestemt ikke afvise, at nogle af de kriminelle etniske danskere er muslimer, dog kan dem jeg har mødt - og de tæller i alt langt mere end 150 - bedst betegnes som mennesker, der har gået for lidt - og ikke for meget - i søndagsskole.

Sennels synes ligeledes - bevidst eller ubevidst - at overse årsagen til muslimers kriminalitet, som faktisk, hvis man ser positivt på det, vel netop peger på, at de gerne vil have del i Vestens materielle goder. De undsiger således ikke den vestlige livsstil for at hellige sig et liv i koranskoler. Tværtimod lever flertallet af muslimer som alle andre - et faktum Sennels heller ikke nævner - og når muslimer er overrepræsenterede i forbryderalbummet, hænger det vel sammen med, at de også er overrepræsenterede i underklassen, hvis største bidrag til samfundet netop skal findes i kriminalstatistikkerne.

Hvis vi vender tilbage til de irske emigranter, der ofte blev omtalt som "niggers turned inside out" (afro-amerikanere blev til gengæld kaldt "smoked irish"), så ville meget få mennesker have gættet på, at de inden år 1900 ville stå for mindre end 10% af den personfarlige kriminalitet, og på samme tidspunkt oftere arbejde som politibetjente end som kriminelle. De mennesker, der ifølge Charles Brace - som var kendt og respekteret for sit arbejde med fattige - "seemed stamped with the spiritual lifelessness of Romanism", viste sig at indeholde meget mere end blot "spiritual lifelessness", og i dag er katolikker solide samfundsstøtter i stil med fx protestanter og jøder.

Den integration, som Sennels betegner som "en vandrehistorie", har altså fundet - og finder - sted hver dag året rundt, og når det danske samfund er dårligere til at integrere end det amerikanske, så skyldes det ikke vore nye borgeres religiøse tilhørsforhold, men derimod velfærdsstaten som med sine generøse ydelser gør arbejde - og dermed integration - overflødigt.

Hvis der er intelligent liv i rummet, og det en dag kommer på besøg, tror jeg derfor ikke, at de vil se Islam som vores største problem. De vil nærmere tro, at vi er imod integration, og at vores underklasse - i stil med nationale klenodier - er en vi er meget stolte af, og ikke blot ønsker at bevare, men også udbygge. Hvorfor skulle vi ellers tildele hvert enkelt medlem et månedligt beløb, der sikrer underklassens fortsatte eksistens som underklasse?

Karina Pedersen læser Østeuropa-studier på Københavns Universitet

Kilde: