Ned med SU!

Slettet Bruger,

11/07/2007

Af Philip Fortuna

Philip Fortuna er Direktør for Copenhagen Interpretation (www.cphint.dk)

SU, Statens Udannelsesstøtte, er økonomisk hjælp givet af den danske stat til alle over 18 år, som er under uddannelse. Det bør afskaffes og hér er hvorfor:

SU beløber sig årligt til omkring kr. 11 milliarder. Ca. 40% af modtagerne er gymnasiestuderende, og 60% er universitetsstuderende. Men da de universitetsstuderende får meget højere satser, står de for mere end 60% af udgifterne.

SU er den mest asociale af overførselsindkomsterne i Danmark. Det gives til alle uanset indkomst. Det kaldes en investering i vores kvikke og intelligente unge, som sikkert får en fornuftig fremtid. Men der er ikke umiddelbart nogen sammenhæng mellem statens overførselsindkomster og antallet af studerende, som består eksamen.

SU gives, så de studerende kan fokusere på deres studier, og ikke behøver arbejde. Sandheden er, at de fleste studerende ikke kan overleve på SU, og alligevel arbejder. Faktum er yderligere, at firmaer sætter langt større pris på relevant studiearbejde, end de gør på rene 12- eller 13-taller.

Så hvad skal den studerende lægge vægt på? At få høje karakterer eller sørge for at have et relevant job ved siden af sine studier? Grænsen for hvad man kan tjene ved siden af SU, er så lav, at studerende derfor typisk er nødt til at kvitte deres job, eller starte en pensionsplan for ikke at skulle betale deres SU tilbage. Så staten sørger ligefrem for, at de studerende ikke kan få relevant joberfaring, med mindre de helt fravælger SU.

Ved at give SU i 6 år til en 5-årig uddannelse opfordrer staten ligefrem til, at de studerende skal dovne den. Yderligere, når man er færdig med sin uddannelse, typisk i juni måned, må man kun tjene kr. 29.000,- om måneden resten af året, hvis ikke man vil betale noget af sin SU tilbage, hvilket ikke er skattefradragsberettiget. I de fleste kandidatstillinger starter lønnen over kr. 30.000,- pr. måned. Det hænger slet ikke sammen... Det er ulogisk!

SU er muligvis nødvendigt grundet den høje skat i Danmark, men måske skulle man overveje at sænke skatten eller indføre en flad skat, så alle betaler det samme uanset uddannelse eller formue. Med et så højt skattetryk er incitamentet til at tage en lang uddannelse meget lav - præmien på uddannelse er simpelthen minimal.

Løsningen: Siden SU i sig selv er et problem, burde SU'en afskaffes. Pengene man sparer (kr. 11 milliarder) burde bruges på skattelettelser. For kr. 11 milliarder kan man helt fjerne mellemskatten eller sænke topskatten med 10 % pointpoint. Pludselig bliver præmien for at tage lange uddannelser meget højere og incitamentet derfor meget større.

I stedet for SU burde vi have mere frihed. Ligesom systemet i USA. Stipendier og legater til dem som kommer fra lav-indkomstsfamilier, men som viser arbejdsomhed og flotte resultater. I Danmark ville folk stadig have adgang til fri uddannelse. Det eneste der ville ændre sig, er at for at klare din uddannelse, skal du virkelig også ville uddanne dig. Hårdt arbejde og belønning derefter. Folk ville tænke mere over deres studier, måske sætte mere pris på dem og måske endda droppe mindre ud.

Hvis vi satte topskatten ned, ville vi have flere rigtig rige individer i Danmark. Disse kunne fremstå som rollemodeller for de unge og/eller de fattige. Disse ville vise folk, hvordan hårdt arbejde og studier virkelig betaler sig og inspirere dem til at klare sig selv, og arbejde sin vej til toppen. Folk vil pludselig se, at vejen til "det gode liv" går gennem uddannelse.

Ja, SU stinker, men det er et symptom på en bredere mentalitet, som vi er nødsaget til at ændre. Velfærdsmentaliteten er at sørge for dig, tørre din næse og passe på dig, hvilket skaber en kultur af afhængighed af velfærdsgiveren, staten. Forestil dig det absurde. Ambitiøse og intelligente unge mennesker. Studerende! Disse er fremtidens ledere af Danmark og verden. De har ikke brug for statens gode intentioner, men plads og frihed til at udleve deres drømme og storhed.

Vi bliver nødt til at indse, at SU'en bare er endnu en bjørnetjeneste vi tilbyder os selv, men hvordan sørger vi så for at ændre kulturen og sikre et mere frit og rigt Danmark? Det er et spørgsmål om at ændre og fjerne en masse love og regulationer og ændre folks attitude og opfattelse af frihed. Og hvordan gør vi så det?

Start med dig selv.

Kilde: