Naturfredningsforening: Træer skal fredes

Slettet Bruger,

29/06/2007

Ved Skovgårdsskolen i Gentofte står et 300 år gammelt egetræ og spærrer for opførslen af en sportshal. Motorsaven var varmet op, da Danmarks Naturfredningsforening rejste en fredningssag.

"Gamle træer har deres egen sjæl. De er flotte at se på, man kan klatre i dem, mærke på den ru bark," siger Katrine Hahn Kristensen, der er naturbeskyttelsesmedarbejder i foreningen til jp.dk.

Med udgangspunkt i Gentofte-sagen vil foreningen havde fredet alle store, gamle træer i byerne og det åbne landskab, så de er beskyttet mod fældning.

Foreningen vil starte en kampagne efter sommerferien, der skal sikre, at beskyttelsen af træerne bliver skrevet ind i naturbeskyttelsesloven.

Der er ikke sat nogen aldersgrænse på hvornår et træ er bevaringsværdigt. Eller om det skal være træets størrelse, der skal være afgørende for, hvornår det skal lovbeskyttes. Det er dog sikkert, at skovtræer ikke skal være omfattet.

Katrine Hahn Kristensen, du siger, at gamle træer har en sjæl og derfor skal de bevares. Men er det kun gamle træer, der har en sjæl og skal beskyttes, eller har unge træer også en sjæl?
"Haha. Jeg taler ikke om besjæling i den åndelige forstand. Det vi taler om er, at gamle træer har en værdi for naturen i sig selv, i og med de er gamle og store, og dermed fungerer som levested for rigtig mange arter. Vi er altså ikke ude i noget religiøst her," uddyber Katrine Hahn Kristensen til 180Grader.dk.

Med hensyn til træernes aldersbestemmelse, som bevaringskriterie siger hun:

"Hvordan kan vi finde ud af om træerne er gamle nok? Det kan vi heller ikke. Derfor vil i stedet for bruge et størrelseskriterie, for det er rigtigt svært at finde ud af hvor gammelt et træ er uden at lave en boreprøve eller fælde det. Og så er det hele jo lige meget."

bach

Kilde: