Når en postekspedient bliver politibetjent

Slettet Bruger,

14/07/2007

En EU-forordning, der skal forhindre hvidvaskning af penge og støtte til terrorgrupper, giver mulighed for at kræve cpr-numre af kunder bag selv små indbetalinger, hvis der er særligt mistænkelige forhold, der gør sig gældende. Men for nemheds skyld har Post Danmark valgt at afkræve alle postkunder personnummer, uanset hvor meget, og til hvem, de indbetaler.

"Vores ansatte kan da ikke vide hvornår, de skal have mistanke til vores vores kunder og i det hele taget rende rundt og lege terrorpoliti," siger vicedirektør for Post Danmark privatkunder, Søren Ravn Jensen til fpn.dk lørdag eftermiddag.

Det burde egentligt ikke være så svært. Historisk set har ikke mange lollandske motionscykelløb vist sig at hvidvaske penge, og ikke mange tekstilfirmaer i Herning er afsløret som terrorreder. Og det er næppe udelukkende, fordi postekspedienter først fra marts har indhentet indbetalernes cpr-nummer. Udgangspunktet for en postekspedition må være, at kunden ikke er terrorist, mens man først bør ane ugler i indbetalingsmosen, hvis girokortet på 399 kroner indeholder ord som bin-Laden, al-Qaeda eller er stilet til et akronym, hvori bogstaverne F, L og P indgår en eller flere gange.

Når først initiativer, der indskrænker den personlige frihed, er gennemført, er det svært at fjerne dem igen. Få sætter i dag spørgsmålstegn ved det formålstjenlige i sikkerhedsselen eller i troligt at standse for den røde mand, selv om klokken er 04.52 og den nærmeste bil kilometer væk. De lovlydige har intet af frygte, hedder overvågningsmantraet. Men frygten for bøvl og bureakrati, frygten for misbrug og frygten for at leve i et samfund, hvor man som udgangspunkt mødes med mistro, er skam reel nok.

Der er god grund til at være vagtsom over for nye overvågningstiltag og som et absolut minimum kræve, at den kommer på baggrund af klar, kontrollerbar lovgivning. Ikke ud fra tilfældige fortolkninger fra landets postvæsen, der læser forordninger, som Beelzebub læser Biblen.

Post Danmark vil ikke have de ansatte til at rende rundt og lege terrorpoliti, siger de. Set udefra er det dog lige præcis, det de gør. Dermed kommer Post Danmark, i bar iver for ikke at mistænke nogen, til at mistænke os alle.

Kilde: