Mobilmast-borgmester skal forklare sig for tilsyn

Slettet Bruger,

27/07/2007

Var Egedals borgmester, Svend Kjærgaard Jensen, inhabil, da han med den afgørende stemme fik opførelsen af en 36 meter høj mobilmast flyttet fra sin egen nabogrund? Det skal nu afgøres af tilsynsmyndigheden for kommunerne i hovedstadsregionen, der af egen drift har rejst sagen mod borgmesteren, skriver Berlingske Tidende

"Det er vores pligt at gå ind i en sag, hvis en kommune - ud fra de oplysninger, vi har - muligvis har truffet en ulovlig beslutning. Jeg kan ikke på forhånd afgøre, hvordan den her sag vil lande. Men hvis vi på baggrund af en juridisk vurdering finder, at der foreligger inhabilitet, vil der være tale om en ugyldig beslutning," siger kontorchef i Statsforvaltningen Hovedstaden, Lone Birgitte Christensen, der oplyser, at tilsynskontoret har bedt Egedal Kommune om at aflevere en skriftlig redegørelse hurtigst muligt og senest 11. august.

TDC's placering ikke god nok
Den optimale placering for mobilmasten var på borgmester Svend Kjærgaard Jensens nabogrund, hvor der i forvejen stod en antenne, vurderede TDC. Alligevel fik borgmesteren med et snævert flertal i byrådet bestemt, at mobilmasten i stedet skulle opføres i centrum af byen. Selv afviser Svend Kjærgaard Jensen at være styret af personlige interesser, og hilser tilsynsmyndighedens undersøgelse velkommen.

"Når så mange har sat spørgsmålstegn ved min habilitet, og der er opstået mistro omkring min person, er det vigtigt at få afgjort, om jeg har været inhabil eller ej, og om jeg kan være med i den videre sagsbehandling," siger han.

Svend Kjærgaard Jensen forventer, at kommunen stiller al videre sagsbehandling i mastesagen i bero, indtil der foreligger en afgørelse om hans habilitet.

[email protected]

Kilde: