Mere offentligt bøvl

Slettet Bruger,

28/12/2007

Regelforenkling og on-line adgang til det offentlige skulle gøre det nemmere for danske virksomheder, når de skal indberette alle de mange blanketter og skemaer til det offentlige. Men det er overhovedet ikke blevet nemmere. Det er blevet mere besværligt og mere bureaukratisk. Det viser en rundspørge blandt 120 danske virksomheder, som konsulentfirmaet KPMG har lavet i samarbejde med Erhvervsbladet.

Flertallet af virksomhederne mener slet ikke, de har mærket nogle lettelser som følge af de mange digitale blanketter og ordninger hos de offentlige. Tværtimod har hele 41 procent mærket endnu flere administrative byrder de seneste tre år.

Over 80 procent af virksomhederne siger, at 5-10% af lønomkostningerne bruges på ikke-værdiskabende offentligt bureaukrati i virksomhederne.

Det er især medarbejderadministrationen, der er blevet mere belastende de seneste år. Men også indberetningerne til Danmarks Statistik og Skat lægger mere beslag på virksomhedernes tid end tidligere.

Regeringen andre tal
Regeringen har lavet sit eget såkaldte 'byrdebarometer', der viser, at regelforenklinger siden 2001 skulle have sparet virksomheder for 3 mia. kr. i administrative omkostninger. Men det er altså ikke noget, man har mærket noget til i de enkelte virksomheder.

KPMG's ansvarlige for undersøgelsen, Lars Bo Jørgensen, forklarer:

"Virksomhederne oplever mere bøvl, og de føler, der kommet flere forpligtelser over for det offentlige," siger han til Erhvervsbladet og fortsætter:

"Desuden kunne myndighederne godt blive bedre til at samkøre deres indberetninger. Så virksomhederne ikke skal oplyse det samme til to forskellige instanser."

Lettelsen af administrative byrder i erhvervslivet er skrevet ind i regeringsgrundlaget. Målet er, at byrderne skal lettes "med op til 25%" inden år 2010.

[email protected]

Kilde: