Mellemskatten er den nye topskat

Slettet Bruger,

22/08/2007

Med den omlægning af skattegrænserne som regeringen har lagt op til, bliver antallet af mellemskatteydere reduceret fra 1,2 mio. til ca. 700.000 og antallet af topskatteydere bliver reduceret fra det nuværende 960.000 til ca. 820.000. Det vil altså sige, at der vil være godt 120.000 flere, der betaler mellemskat end topskat.

"Og de vil i høj grad ikke være overlappende," forklarer næstformand i Skatteborgerforeningen, Jacob Bræstrup over for 180Grader.dk. "Nogle vil selvfølgelig betale begge skatter, mange vil betale mellem-, men ikke topskat, men endnu flere vil betale topskat uden at betale mellemskat."

"Muligheden for at overføre fradrag i mellemskatten mellem ægtefæller betyder, at der allerede nu findes folk, der støder på topskattegrænsen, før de støder på mellemskattegrænsen. Eller betaler topskat, men slet ikke betaler mellemskat. Dem vil der blive endnu flere af i fremtiden, hvis regeringens forslag bliver vedtaget," fortæller han.

Situation opstår, fordi der er fuld overførselsret af uudnyttet bundfradrag for mellemskatten mellem ægtefæller. Det betyder, at det er ægteparrets samlede indkomst, der bestemmer om de betaler mellemskat, uanset om indkomsten er fordelt med lav indkomst hos den ene og høj indkomst hos den anden ægtefælle. Omvendt med topskatten, som sætter ind blot den ene part har en høj indkomst.

Der vil altså blive flere topskatteydere end mellemskatteydere, og topskatten vil generelt sætte ind tidligere end mellemskatten.

"Og det må betyde, at mellemskatten er blevet topskat og topskatten er blevet mellemskat," siger Jacob Bræstrup med et smil.

Skat på ugifte
Eftersom ægtefæller kan overføre deres fradrag i mellemskatten til hinanden kommer mellemskatten primært til at ramme enlige.

"En uforholdsmæssig stor del af dem, der kommer til at betale mellemskat i fremtiden vil være folk der ikke er gift. Man kan i hvert fald sige, at det er decideret tåbeligt, at leve i et papirløst forhold hvis en af parterne har en indkomst på over 360.000 kr., og den anden en indkomst der ligger under. Den problemstilling er der allerede nu, men den vil blive meget mere udtalt hvis forslaget bliver gennemført," siger Bræstrup.

Årsagen er de ændrede grænser i forhold til indkomsternes fordeling. I 2009 skal man som ægtepar helt op på 700.000 om året, før man bliver ramt af mellemskatten. Nu er grænsen ca. 550.000 kr. og derfor er der langt flere ægtefæller, der i dag begge rammer grænsen for mellemskat. Det har derfor ingen betydning, for beregningen af mellemskatten, om de er gift eller ej. Med forslaget vil langt færre ramme mellemskattegrænsen, og de kan derfor - hvis de er gift - overføre den uudnyttede del til deres ægtefælle.

Kilde: