Kommissionsmedlem: "Forbyd tobak!"

Regeringens Forebyggelseskommission arbejder stadig, men én ting synes at være sikker: Når kommissionen barsler med sine forslag om, hvordan midde...

Slettet Bruger,

27/08/2008

Regeringens Forebyggelseskommission arbejder stadig, men én ting synes at være sikker: Når kommissionen barsler med sine forslag om, hvordan middellevetiden i Danmark kan hæves med tre år, så vil forslagene indeholde forbud. Formand Mette Wier og medlem Morten Grønbæk har allerede i en kronik bebudet, at forbud er vejen frem, og nu sætter samme Grønbæk, forskningschef ved Statens Institut for Folkesundhed, trumf på. Han foreslår simpelthen et totalforbud mod tobak. Det sker i Information.

"Forbyd tobak! I Danmark og helst også i resten af EU," siger Morten Grønbæk til avisen og fortsætter: "Tobakken er let at regulere på, i modsætning til for eksempel motion, hvor klare forbud eller påbud ville være uhyre komplicerede. Men jeg skal indrømme, at det ville være mere sexet at tale om sund kost og masser af motion end at gå på banen med forbud mod tobak."

Adspurgt hvad han gerne vil foreslå, hvis han ikke kan få tobaksforbudet igennem, svarer Morten Grønbæk:

"At en pakke cigaretter kommer til at koste 100-200 kroner og kun kan købes på apoteket."

Mange vil opfatte sådan noget som et anslag mod den personlige handlefrihed. Er det ikke tilfældet? spørger Information.
"Jo, men begrænsninger kendes og accepteres bredt på andre områder, for eksempel hastighedsgrænser, tvungen brug af sikkerhedssele og afskaffelsen af revselsesretten. Det er i øvrigt spørgsmålet, hvor frit man handler, hvis man som ganske ung begynder at ryge og resten af livet er så afhængig, at man ikke magter at holde op, selv om man virkelig gerne vil."

Tiden er måske ikke moden til den slags forslag endnu, erkender Morten Grønbæk, men om få år skal slaget slås. Modstanderne er forbenede liberalister og partier, der får penge fra tobaksindustrien, mener han.

"Om 5-10 år kan der, når alt kommer til alt, være basis for at gøre endeligt op med tobakken. Det bliver en kamp mod liberalisterne, for hvem ethvert statsindgreb er af det onde. Det kan her blive interessant at se, hvilke politiske partier, der modtager støtte fra tobaksindustrien og tobakkens detailhandlere," siger Morten Grønbæk til Information.

Klik her og læs hele interviewet med Morten Grønbæk på information.dk

[email protected]

Kilde: