Manglende integration gør indvandrerbørn psykisk syge

Slettet Bruger,

17/05/2007

Det går også ud over børnene, når indvandrere ikke bliver integreret, for deres børn modtager i højere grad psykiatrisk hjælp end etniske danskere, viser en undersøgelse fra Videnscenter for Transkulturel Psykiatri og Statens Institut for Folkesundhed.

"Efterkommere har en højere kontakthyppighed på grund af skizofreni, men der er også en overrepræsentation, når man ser på andre former for psykiske lidelser, de miljøbetingede. Specielt blandt de unge er der en stor forekomst af nervøse lidelser, adfærdsforstyrrelser og selvmordsforsøg. Det tyder på, at integrationen har indflydelse på deres psykiske trivsel, så det er vigtigt, at vi er opmærksomme på det og forsøger at forebygge det," siger speciallæge Karin Helweg-Larsen fra Statens Institut for Folkesundhed til Berlingske Tidende.

Undersøgelsen viser, at patientraten - antallet af psykiatriske patienter pr. 10.000 mennesker - er 30 procent højere for efterkommere af indvandrere og endnu højere for efterkommere af etnisk blandede forældre.

Cand.pæd Ahmet Demir, der er familierådgiver og etnisk konsulent, ser de lukkede indvandrersamfund som et af problemerne.

"Mange af de unge er også rodløse. De kommer måske fra en familie, hvor forældrene har isoleret sig fra det omkringliggende samfund, og så bliver det svært, når de unge skal skabe sig en tilværelse," siger Ahmet Demir til Berlingske Tidende.

Danmark er et af de lande i verden, hvor indvandrere er dårligst integrerede, og hvor færrest er på arbejdsmarkedet. Det skyldes i følge de fleste økonomer, at overførselsindkomsterne og minimumslønningerne er meget høje sammenlignet med niveauet i andre lande.

Kilde: