Mødrehjælpen: For lidt konkurrence om løsning af sociale problemer

Af Ole Birk OlesenHvis politikerne reelt vil bidrage til at løse sociale problemer i Danmark, og hvis det ikke skal være unødvendigt dyrt for skatt...

Slettet Bruger,

17/01/2008

Af Ole Birk Olesen

Hvis politikerne reelt vil bidrage til at løse sociale problemer i Danmark, og hvis det ikke skal være unødvendigt dyrt for skatteyderne, så må der åbnes op for mere konkurrence i den offentlige sektor. Det er budskabet fra Mødrehjælpens direktør, Mads Roke Clausen, der er træt af, at de kommunale socialrådgivere betragter offentlige løsninger som gratis, mens løsninger, som tilbydes af frivillige organisationer, opfattes som dyre.

"Et konkret eksempel: Mange af de piger, der bliver gravide i en alder af 17 år mister selvværd og får svært ved at tage en uddannelse - de kommer ind i en rigtig dårlig spiral. Der har vi nogen kurser, som vi udbyder på nonprofit basis, der koster 24.000 kroner om året. De kommer ind én gang om ugen, og de kan så sidde med en socialrådgiver, en psykolog og en sundhedsplejerske. Når vi ringer til kommunen og siger, at vi tror, det kunne være en god idé for Dorthe at komme ind hos os, så siger mange socialrådgivere, 'nej, jeg tror, vi bruger vores eget tilbud her i kommunen, fordi det er gratis'. Gratis? Betaler I ikke løn til jeres socialrådgivere? Er der ikke strøm i computeren, er der ikke husleje?" siger Mads Roke Clausen til 180Grader.dk og fortsætter:

"I dag har vi en monopol-agtig produktion af velfærdsydelser i den offentlige sektor, og basal økonomisk teori fortæller, at når man har en monopoltilstand, så får man færre ydelser til samme pris eller de samme ydelser til en højere pris."

Så hvad foreslår I, at det skal gøres ved det?
"Vi foreslår, at man i højere grad lukker op for, at frivillige humanitære organisation kan komme ind og tage del i velfærdsproduktionen, så den enkelte får mulighed for selv at tage stilling til, hvor vedkommende vil have løst sine problemer. Skal det være hos kommunen eller hos Dannerhuset eller Mødrehjælpen? Det har man på ingen måde mulighed for i dag. Man risikerer, at det eneste tilbud, man får, er den offentlige produktion, uden at man har haft mulighed for at vurdere, hvad effekten af ydelsen er. Det synes jeg er et problem."

Har I en idé om, at I eller andre frivillige organisationer kan gøre det bedre end den socialrådgiver, der sidder nede på kommunen?
"Vi vil bare godt have lov at konkurrere på lige vilkår - det er det eneste, vi beder om. Vi er meget optaget af at kunne vise effekterne af det, vi gør. Vi vil gerne ud og være et reelt alternativ til den velfærdsproduktion, som sker i den offentlige sektor, på de områder hvor vi er dygtige."

Det kan I ikke i dag?
"Det er vanskeligt, bl.a. fordi der ikke en ordentlig prisfastsættelse af de offentlige ydelser, så socialrådgiveren vitterligt tror, at det, de selv tilbyder, er gratis. Men der mangler jo bare gennemsigtighed i de omkostninger, som er forbundet med det. Regeringen er på vej, og der er allerede nu mulighed for på nogen områder at gå ind via Tilbudsportalen og se, hvad der er af alternative tilbud, men det er langt fra omfattende nok, og det bliver ikke brugt nok. Det er til skade for to aktører: Den der skal have hjælp, og den der betaler, og det er jo dig og mig over skattebilletten," siger Mads Roke Clausen.

De Konservatives socialordfører, Vivi Kier, erklærer sig åben over for Mødrehjælpens budskab.

"Vi har det jo i forvejen på et område som stofmisbrug, hvor borgeren får et valg i forhold til den behandling, som vedkommende skal modtage. Det væsentligste er, at borgeren, som har behov for hjælpen, får det bedste tilbud, og jeg er tror da også, at der sagtens kan være mere konkurrence også på det felt," siger Vivi Kier - uden dog at ville byde ind med bud på, hvordan der kan gøres noget ved problemet.

[email protected]

Kilde: