Lovkrav smider beboere ud af deres sommerhuse

3

Slettet Bruger,

14/03/2008

3.000 sommerhuse vil om et år være ulovligt beboet som en konsekvens af den såkaldte "afviklingslov" fra 1999, der gav 4.000 sommerhus ejere en frist på 10 år, til at enten at flytte eller til at søge dispensation fra reglerne. Men By- og Landskabsstyrelsen skønner, at omkring 3.000 af husene fortsat vil være beboede hele året, når fristen udløber den 31. marts næste år. Det skriver epn.dk.

Det fleste huse er beboet af mindst to personer, så det samlede antal berørte er op mod 6.000 personer.

Flest i Nordsjælland
De fleste helårsbeboede sommerhuse findes i Nordsjælland og alene i
Gribskov Kommune er der, ifølge borgmester Jannich Petersen, flere end 1.500 sommerhuse, der er omfattet af dispensationsreglerne.

Det relativt høje antal giver anledning til et par grå hår i borgmester Jannich Petersens hoved.

"Jeg agter snarest at drøfte situationen i kommunens økonomiudvalg og vil foreslå, at vi skriftligt kontakter de pågældende," siger Jannich Petersen til epn.dk

Han vurderer, at mange af beboerne hverken har det økonomiske eller det mentale overskud til at udskifte deres sommerhuse med en lovlig helårsbolig.

Dispensationer med rund hånd
De, der ikke reagerer i tide på kommunens henvendelse, vil blive meldt til politiet, og i sidste ende sat på gaden.

"Hvis beboerne sættes ud af deres huse, ville vi være nødt til at sende dem ud over kommunegrænsen. Vi har jo ingen steder at gøre af dem her i kommunen. Men vi ser det ikke som vores opgave at fratage borgere deres hjem. Derfor vil vi se velvilligt på ansøgninger om dispensationer. Det gælder ikke mindst fra de beboere, der f.eks. på grund af skolesøgende børn kan argumentere for, at de er velintegrerede i lokalområderne og i øvrigt opfører sig ordentligt. F.eks. gider vi ikke se store lastbiler parkeret på sommerhusvejene," siger Jannick Petersen.

Ejedomsmæglere: Lav reglerne om
Ejendommæglerkæden er bekymret over udsigten til affolkning af sommerhusområderne og opfordrer Folketinget til at ændre forbuddet.

"Professionelt kunne vi da glæde os over udsigten til, at tusinder af sommerhuse skulle sælges. Men man kan nu engang ikke bare smide folk på gaden, fordi de har valgt en boform, der adskiller sig fra flertallets," siger Homes kommunikationschef Niels Carstensen.

"Sommerhusområderne kan blive et stort aktiv for nærliggende småbyer, der i visse tilfælde ville ligge nærmest øde hen, hvis ikke der var helårsbeboerne i fritidshusene. For kommuner og det lokale handelsliv kan de mange helårsbeboelser da også kun være et stort plus," siger Niels Carstensen til epn.dk.

Kilde: