Ligestilling hos indvandrere kommer af sig selv

Slettet Bruger,

17/12/2007

Når tyrkiske indvandrere først kommer til Danmark, går kvinderne oftere ledige end mændene. Men efter blot en generation i landet er også kvinderne kommet ud på arbejdsmarkedet. Det fremgår af tal fra Danmarks Statistiks årbog, "Indvandrere i Danmark 2007".

68 pct. af de 20-24-årige kvindelige efterkommere af tyrkiske indvandrere var i arbejde sidste, mens tallet for mænd i samme gruppe er på 69 pct. Også blandt de 25-29-årige efterkommere er forskellen i beskæftigelsesfrekvens minimal, med 67 pct. i job mod 70 pct. af mændene.

Dette står i skarp kontrast til jobfrekvensen hos tyrkiske indvandrere, hvor kønsforskellene er meget store. Blandt de 25-29-årige indvandrere var 73 procent af mændene og 44 procent af kvinderne i arbejde i 2006.

Selvom kvinderne har været dygtige til at indhente mændene, er der dog stadig et stykke vej op til borgere med dansk baggrund i samme alder. Blandt 25-29-årige med dansk oprindelse var 84 pct. af mændene og 79 pct. af kvinderne i beskæftigelse.

[email protected]

Kilde: