Levende aborter skaber usikkerhed på sygehuse

Et foster, aborteres i 21

Slettet Bruger,

12/01/2008

Et foster, aborteres i 21. eller 22. graviditetsuge overlever nogle gange. Og det levendefødte barn skaber usikkerhed hos personalet, der ikke ved, hvad det skal stillet op. Det skriver Kristeligt Dagblad.

Børnene, der ofte er aborterede på grund af svære fysiske handicaps, er ikke levedygtige og er uafvendeligt døende. Men indtil de drager det sidste åndedrag, skal de ifølge Sundhedsstyrelsens vejledning have den fornødne omsorg.

Men hvad denne omsorg indebærer, er uklart for hospitalspersonalet. Det fremgår af en række henvendelser, Landsforeningen til støtte ved Spædbarnsdød samt Jordemoderforeningen har fået fra såvel jordemødre som sygeplejersker. De to foreninger har derfor holdt møder for at finde ud af, hvad man skal gøre i praksis.

"Altid i favnen"
"Under alle omstændigheder bør der være en fast vagt ved barnet, for uanset om man er nyfødt eller gammel, skal man ikke ligge og dø alene i det her land," siger Jordemoderforeningens formand, Lillian Bondo, til Kristeligt Dagblad og tilføjer, at barnet også skal tilses af en børnelæge, der skal sikre, at det ikke lider.

På Roskilde Sygehus er det gravide par grundigt forberedte på muligheden for en levendefødt abort. Det slår ledende overlæge Charlotte Wilken-Jensen fast.

"Sker det, at barnet er levendefødt, men ikke levedygtigt, skal der være nogen hos det, til det dør. Vi opfordrer forældrene til at holde det, men kan de ikke klare det, er det hos personalet. Altid i favnen på et andet menneske," siger hun.

Lægges i skyllerummet
Landsforeningen til støtte ved Spædbarnsdød hører jævnligt fra jordemødre eller sygeplejersker, der har måttet lægge barnet på et stålbord i skyllerummet - nogle gange med et klæde over for at fremme døden.

Den praksis er formentlig ulovlig, siger lektor i sundhedsret Mette Hartlev, Københavns Universitetet. En abort, der resulterer i et levendefødt barn, skal betragtes som et menneske og behandles derefter.

"Man ville jo aldrig lægge en døende person i et skyllerum, og det aborterede barn har krav på samme respekt som enhver anden. Jeg er ikke sikker på, at man kan forlange, at personalet skal sidde med det, men vil forældrene ikke have barnet hos sig, bør man lægge det i en krybbe og sikre, at det ikke lider. Barnet skal behandles anstændigt," siger Mette Hartlev til Kristeligt Dagblad.

[email protected]

Kilde: