Lene E: Ikke grundlag for degradering af Islamisk Trossamfund

I et skriftligt svar til Naser Khader (Y) afviser justitsminister Lene Espersen, at fratage Islamisk Trossamfund sin status som statsanerkendt tros...

Slettet Bruger,

14/03/2008

I et skriftligt svar til Naser Khader (Y) afviser justitsminister Lene Espersen, at fratage Islamisk Trossamfund sin status som statsanerkendt trossamfund. Det skriver Kristeligt Dagblad.

Naser Khader begrundede sin anmodning om at fratage trossamfundet sin godkendelse med, at Islamisk Trossamfunds imam, Mostafa Chendid, prædiker med udgangspunkt i den islamistiske egypter Yusuf al-Qaradawis lære og holdninger som sin åndelige inspirator, og det strider efter Khader opfattelse mod retningslinjerne for et godkendt trossamfund om ikke at "lære eller foretage sig noget, som strider mod sædeligheden eller den offentlige orden".

"At imamen angiveligt skulle være fremkommet med en sådan tilkendegivelse, giver efter min opfattelse ikke grundlag for for eksempel at drage den konklusion, at det pågældende trossamfund handler strafbart eller på anden måde retsstridigt som led i sin almindelige virksomhed. Jeg har derfor ikke planer om at overveje at tilbagekalde Islamisk Trossamfunds godkendelse," skriver Lene Espersen i sit svar.

Det svar overrasker ikke Naser Khader, der stadig ønsker, at retningslinjerne for at give godkendelse til trossamfund skal have et eftersyn.

"Svaret fra ministeren er juridisk, og det stiller flere spørgsmål, end det giver svar. Jeg vil have en politisk vurdering og ikke bare en juridisk. Det støder mig, at den danske stat understøtter et trossamfund, der har en ideologisk platform, som er islamistisk. Derfor kræver jeg, at vi får set på, om retningslinjerne i sagsbehandlingen generelt er gode nok, eller om de skal strammes. Jeg opfordrer til, at man nu fastholder presset på trossamfundet for at hjælpe de mere moderate kræfter der," siger Naser Khader til Kristeligt Dagblad.

Birthe Rønn er naiv
Integrationsminister Birthe Rønn Hornbech (V) advarer imod at isolere Det Islamiske Trossamfund i den politiske debat, men den holdning er naiv, synes Naser Khader.

"Birthe Rønn Hornbech vil så gerne i dialog med dem, men det er naivt. Trossamfundet repræsenterer et par tusind muslimer ud af mange tusinder, så hvorfor skal det behandles som et forbindelsesled til integration? Der findes sekulære foreninger, der har langt mere forstand på det end dem" siger Naser Khader.

Status som godkendt trossamfund giver en række privilegier bl.a. retten til at forestå vielser, skattefrihed for bidrag og retten til at invitere undelandske prædikanter til landet.

[email protected]

Kilde: