Leder: Schweiziske tilstande

Slettet Bruger,

30/05/2007

I Schweiz debatterer man for tiden landets våbenlovgivning. For hver tre schweizere er der ét skydevåben i landet, og nu mener antivåben-lobbyen, at det er pistolernes og riflernes skyld, at flere schweizere end gennemsnittet i Europa slår sig selv ihjel. Der har også været flere mord med skydevåben i den senere tid, og det har naturligvis givet medvind til våbenmodstanderne.

Måske burde det schweiziske eksempel også skabe debat om våbenlovgivningen i Danmark. Men med modsat fortegn. For fakta er, at selvom et meget stort antal schweizere altså har skydevåben, så er både selvmordsraten og - endnu mere væsentligt - mordraten en anelse lavere i Schweiz end herhjemme. Der begås i Schweiz 0,9 drab per 100.000 indbyggere årligt, mens det tilsvarende tal i Danmark er 1,1 drab. Det ser altså ikke umiddelbart ud til, at de mange våben i Schweiz har negativ betydning for mordraten.

Til gengæld er det muligt, at schweizernes bevæbning har betydning for antallet af indbrud i landet. I Danmark begås der 1.830 indbrud per 100.000 danskere, men i Schweiz er tallet kun 860 - altså under halvdelen. Lige sådan ser det ud med antallet af røverier, som i Danmark er på 58 per 100.000 danskere, mens Schweiz kan nøjes med 29 - eksakt halvdelen.

Der kan findes mange forklaringer på disse tal, f.eks. at andelen af schweizere, der henter deres levebrød som offentligt forsørgede, er lavere end det tilsvarende tal for danskere. Arbejdende schweizere har mere at miste ved at begå kriminalitet - job, karriere, livsgrundlag - end offentligt forsørgede danskere. Men en medvirkende forklaring kan også være, at skydevåben er mere udbredte i Schweiz end i Danmark. Hypotesen kan belyses med et tankeeksperiment: Man kan forestille sig, at man selv er potentiel indbrudstyv eller røver. Vil man så have lige så stor lyst til at begå sin kriminelle handling, hvis man ved, at der med meget stor sandsynlighed er skydevåben hos beboerne i det hus, man vil bryde ind i? Vil man måske blive afskrækket fra at røve en butik, hvis man har en idé om, at ekspedienten meget vel kan være bevæbnet med riffel eller pistol?

Svaret giver vist sig selv. Måske er det værd at overveje schweiziske tilstande i Danmark?

Kilde: