Leder: Pas på kulturen, den er farlig!

Man kan godt nogen gange få den tanke, at Vibeke Manniche og hendes såkaldte Kvinder for Frihed, der altid går ind for, at nogen skal tvinges til e...

Slettet Bruger,

09/04/2008

Man kan godt nogen gange få den tanke, at Vibeke Manniche og hendes såkaldte Kvinder for Frihed, der altid går ind for, at nogen skal tvinges til et eller andet, forhindres i at få børn eller - foreningens store mærkesag - forbydes at bære et stykke stof på hovedet, i virkeligheden er en practical joke, som skal få alle til at indse, at feminismens alle vegne accepterede påstande i virkeligheden er skingrende skøre.

For hvordan skal man ellers tolke denne lårklasker af en morsomhed, der fungerer som Vibeke Manniches svar, da hun bliver spurgt, hvorfor kvinder, der gerne vil gå med tørklæde, ikke skal have lov til det? "Du vil også finde kvinder, der mener, at kyskhedsbælter er herlige. Du vil finde kvinder, der søger at blive nonner. Og du vil finde den lykkelige luder. Det ændrer ikke ved, at for langt størsteparten af de tørklædefængslede, er det ikke et frivilligt valg."

Bare udtrykket "tørklædefængslede" kan jo få tårerne til at trille på selv den mest støvede kvindelige bibliotekar med maosko og SF-holdninger, og når man først har grint hjerteligt af sådan et ord, så er der ikke lang vej igen til at grine af alt det andet fra feministkanten, som jo er i samme boldgade, f.eks.: Om reklamer der fængsler kvinder til et bestemt skønhedsideal, om diskrimination der fængsler kvinder på arbejdspladser med alt for lav løn, og om sexindustrien der fængsler kvinder til bordelsengen.

Det, der til gengæld ikke er til at grine af, er, at feministerier som disse er begyndt at blive taget alvorligt af mennesker, som tidligere kun rystede på hovedet af dem, f.eks. nogle af de få endnu tilbageværende fornuftige mennesker i og omkring Dansk Folkeparti. Folk, der hævder sig selv borgerlige, mener nu pludselig, at mennesker kan undertrykkes - ikke af vold og trusler om vold, men af den kultur, de er opvokset i, og at undertrykkelsen kommer af, at de er - uha! - påvirket af deres kultur. Det er farlige sager med den kultur, forstår man, og vi venter kun på, at der nedsættes en Kulturombudsmand, som kan forbyde den kulturelle påvirkning af mennesker, før de er fyldt 18 år og har gennemgået offentlig skoling i, hvordan man forholder sig kritisk til sin kultur.

Teorier, der er som taget ud af den mest flippede del af venstrefløjens tænkning, er blevet gangbar mønt i kredse, der - før teorierne kunne bruges imod islam - kun rystede på hovedet af dem. Nu venter vi spændt på de næste forslag fra Kvinder for Frihed og deres politiske arm på Christiansborg, Dansk Folkeparti. Der er nok af forslag at tage af:

Drenge skal forbydes at lege voldslege, fordi trangen til at lege dem i virkeligheden er skabt af en kultur, de ikke selv har valgt, og fordi de kan komme til skade ved det. Kvinder skal forbydes at gå i højhælede sko, da de repræsenterer en kulturelt skabt og i længden sundhedsskadelig kvindeundertrykkelse - ingen har jo lyst til at gå på disse ubehagelige sko med mindre, de er tvunget til det, det siger sig selv. Og vi alle skal forbydes at have et rådighedsbeløb på mere end 85.000 kroner om året, når skat og husleje er betalt - overskydende beløb opkræves i skat - da vore ønsker om at tjene flere penge og forbruge dem er skabt af vores materialistiske kultur og resulterer i stress og præstationstvang og forhindrer os i at dyrke sunde interesser som pantomimekunst, folkedans og læsning af Hanne Vibeke Holst-bøger.

Kulturen er jo ond, og vi må alle befries fra den - længe leve kulturrevolutionen! Men vi begynder med muslimerne. Skik følge eller land fly!

Kilde: