Leder: Mindre bøvl kræver mindre regulering

Slettet Bruger,

28/12/2007

Regeringen tror, at fiksfakserier og flotte ord gør det, når virksomhederne skal opleve mindre bureaukratiske forhold i omgangen med det offentlige apparat. Sandheden er, at politikerne målrettet skal gå efter at bestemme mindre over erhvervslivet, hvis virksomhederne skal opleve et faldende "byrdebarometer", som regeringen selv kalder det. Ellers er det forudsigelige resultat, som en ny undersøgelse viser, at de offentligt pålagte administrative byrder i erhvervslivet ikke opleves som mindre i dag end for tre år siden, men tværtimod større.

Hvis regeringen vitterligt vil gøre tilværelsen lettere for virksomhederne, så må den gå imod den dominerende holdning i den offentlige debat, ifølge hvilken ethvert påstået problem, som fremføres af medier og interesseorganisationer i fællesskab, skal mødes med endnu mere offentlig regulering og kontrol. Det gør regeringen ikke, tværtimod ses bl.a. erhvervslivets minister, Bendt Bendtsen, ofte i rollen som wannabe-stærk mand, der lover at "gribe ind", når blot et minimum af pres i den offentlige debat lægges på hans skrivebord.

Det egentlige problem er, at regeringen er helt ligeglad med, om virksomhederne pålægges færre eller flere administrative byrder, for der er ikke mange stemmer at hente hos danske erhversledere, og dem, der er, stemmer for hovedpartens vedkommende på Venstre eller de Konservative, uanset hvordan de to regeringspartier ter sig. For regeringen er det derfor mere fordelagtigt at bøje sig for den almindelige mening, hver gang en sag går i selvsving i medierne. Og fordelagtighed er desværre det eneste væsentlige succeskriterium, som vor såkaldt borgerlige regering har.

Kilde: