Leder: Må man forurene andres hjem?

Lige så få argumenter som findes for, at borgerlig-liberale mennesker skal gå ind for et statsligt dekreteret rygeforbud på privat ejendom, lige så...

Slettet Bruger,

21/10/2008

Lige så få argumenter som findes for, at borgerlig-liberale mennesker skal gå ind for et statsligt dekreteret rygeforbud på privat ejendom, lige så mange argumenter findes der for, at de til gengæld bør støtte, at der gøres et eller andet ved luftforureningen langs de meget trafikerede veje i byerne.

I rygedebatten siger den principfaste frihedstilhænger: Er man utilfreds med røgen på en bestemt arbejdsplads eller restauration, så kan man bare gå et andet sted hen eller blive derhjemme. Man har ret til at bestemme, hvilke rygeregler der skal gælde hos sig selv, ikke til at bestemme hvilke rygeregler der skal gælde hos andre.

Hvem har så ret til at bestemme, hvor meget bilos der må komme ind gennem et åbent vindue til en lejlighed nær en tæt trafikeret vej eller ned til legepladsen i baggården - hvis ikke stedets ejere? Forskerne siger, at dødeligheden blandt de 100.000 københavnere, som bor i op til 50 meters nærhed af en stærkt trafikeret vej, er 50 procent højere end normalen. Hvis det står til troende, så handler beboernes modvilje mod de mange biler, busser og lastbiler altså ikke bare om almindelig irritation over lugt eller larm. De udsættes simpelthen for en fare - i deres eget hjem! - som følge af trafikken.

"De kunne da bare have fundet et andet sted at bo," vil mange sige. Ja, eller bilisterne kunne have fundet en anden måde at transportere sig på. Beboere og bilister er vel sådan cirka lige gamle, så man kan kun vanskeligt sige noget om, hvem der egentlig "kom først" til stedet og på den måde vandt hævd på retten til henholdsvis frisk luft eller fri udstødning. Vil man endelig forsøge sig, så vil folk, der har boet langs de trafikerede veje i mange år, kunne påpege, at luftforureningen er blevet værre, mens de har boet der.

Under alle omstændigheder er det svært at argumentere for, at den individuelle friheds venner bør være stædige modstandere af strengere krav til nedbringelse af forureningen fra biler, der vil køre i de store byer. Eller at de nødvendigvis skal vende sig imod opkrævning af brugerbetaling ved byernes indfaldsveje, så trafikken og dermed forureningen kan nedbringes.

Folk uden bil har vel også frihedsrettigheder?

Kilde: