Leder: Ja tak til et profitabelt 2008!

Hver fjerde af 180Graders læsere kan - af de nytårsforsæt som blev stillet til rådighed i vores afstemning henover nytår - bedst identificere sig m...

Slettet Bruger,

01/01/2008

Hver fjerde af 180Graders læsere kan - af de nytårsforsæt som blev stillet til rådighed i vores afstemning henover nytår - bedst identificere sig med at ville bruge 2008 på at "tjene flere penge". Det er et godt nytårsforsæt!

Den, der på ærlig vis skaffer sig selv en god indkomst, har forstået at levere en ydelse til sine medmennesker, som for dem har stor værdi. Det er derfor, at de er villige til at betale en høj pris for ydelsen. Jo mere man kan forbedre andre menneskers situation med sin arbejdsindsats, jo større belønning høster man til sig selv i en fri økonomi som vores. Det er derfor, markedsøkonomien er alle andre økonomiske systemer så overlegen - den ansporer mennesker til at forbedre andres liv for at forbedre deres eget liv. Det er grund nummer ét til, at det er et godt nytårsforsæt at ville tjene flere penge.

Grund nummer to er, at den, der sikrer sig selv en økonomisk betryggende tilværelse, befrier andre for at skulle ofre noget af deres som hjælp. "Egen byrde skal I bære, så den anden slipper fri," synger man i bryllupssalmen I blev skabt som mand og kvinde, men det passer også på folk, som ikke er gift. Har man en god økonomisk ballast, så er der mindre risiko for, at man kommer til at ligge andre til last.

Den tredje grund til at have som mål at tjene flere penge i 2008 er, at man kan gøre livet mere trygt, komfortabelt og underholdende for sig selv og for dem, man har kær. Man kan tage på rejser, som man længe har drømt om, man kan købe et skønt hus eller en lækker lejlighed, man kan anskaffe sig ting, som man har brug for, eller man kan investere i nye forretningskoncepter, der måske vil kunne skaffe en et endnu større økonomisk råderum i fremtiden.

Muligheden for at gøre (flere) gode gerninger er grund nummer fire til at ville gå efter højere indtjening. Jo mere overskud man har på bankbogen, jo lettere er det at undvære til et godt formål efter eget valg. Man kan give til nødhjælpsorganisationer, til bevarelse af truede dyrearter, til forskning i sygdomsbekæmpelse eller til organisationer, der kæmper for politiske synspunkter, som man sympatiserer med. Rige mennesker giver flere pengene til godgørenhed end fattige.

Af disse fire grunde ønskes 180Graders læsere et lykkebringende og profitabelt nytår!

Kilde: