Leder: Indvandrerforældrene har svigtet

Khalid Alsubeihi fra Fædregruppen på Nørrebro fremstår ofte som en fornuftig mand, så det er ingen overraskelse, at det er ham, der siger til de mu...

Slettet Bruger,

17/02/2008

Khalid Alsubeihi fra Fædregruppen på Nørrebro fremstår ofte som en fornuftig mand, så det er ingen overraskelse, at det er ham, der siger til de muslimske indvandrerbøllers forældre, at de nu må sørge for at holde deres børn hjemme om aftenen. Hvem andre end forældrene skulle have det ansvar, kunne man naturligvis spørge, men i de kredse Khalid Alsubeihi taler til, er svaret på spørgsmålet tilsyneladende ingen selvfølgelighed.

Alsubeihi har dog ikke ret, når han tildeler politikerne ansvaret for, at de unge angiveligt går rundt og føler sig marginaliserede i det danske samfund. Også her er det nemlig forældrene, som har svigtet groft.
  • De har svigtet deres børn ved at insistere på, at det talte sprog i hjemmet ikke skulle være dansk, men forældrenes modersmål. På den måde har de gjort det vanskeligere for børnene at gennemføre en uddannelse og skabe sig en karriere i Danmark.
  • De har svigtet ved at bosætte sig i ghettoer, som primært består af ledige indvandrere, så børnene ikke har fået et indblik i, hvad det kræver at leve et liv som selvforsørgende i Danmark, og at det faktisk er et efterstræbelsesværdigt mål ikke at være afhængig af socialhjælp.
  • Endelig har de svigtet ved at synge med på den falske sang om, at årsagen til indvandrernes problemer med at bevæge op ad den sociale rangstige er diskrimination fra danskerne. På den måde har forældrene medvirket til at bilde deres børn ind, at de ikke selv kan gøre en forskel i deres eget liv, selvom virkeligheden er, at ingen andre end dem selv kan.
Vi leder stadig efter den muslimske indvandrer, som vil rejse sig blandt sine egne og sige disse ting højt og tydeligt. Offerattituden bringer ikke disse mennesker nogen steder. Der kommer ingen fra kommunen og redder dem fra underklassetilværelsen, for der er kun én vej frem: At gøre noget selv.

Dette samfund er nu også de muslimske indvandreres og deres efterkommeres, og hvis man vil have succes her, så er det faktisk ikke så svært. Hovedparten af danskerne kræver ingen kulturel assimilation for at handle med eller ansætte indvandrere. De kræver kun, at man opfører sig ordentligt og yder en indsats.

Hvor svært kan det være?

Kilde: