Leder: Ikke bare nye ministre, men nye ministertyper

Slettet Bruger,

15/11/2007

Når Anders Fogh Rasmussen skal sætte navne på de nye ministre, som han
han angiveligt vil hive ind i sin regering i forbindelse med en større ministerrokade, så kunne det være formålstjenligt, hvis han benyttede sig af andre udvælgelseskriterier, end han hidtil har gjort. I sine første seks år som statsminister har Fogh konsekvent valgt ministeremner ud fra deres evne til at blive socialiseret ind i deres ministerier på rekordtid og ikke finde på andet nyt, end det embedsmændene og - til tider - statsministeren har lagt foran dem. Det har ført til rolige ministerperioder uden mange kontroverser, sådan som det nu er, når man som minister bare makker ret i forhold til embedsmandsapparatet. Men det har også ført til forudsigelighed og mangel på selvstændig tænkning i regeringen.

De ministre som på egen hånd har forsøgt at sætte en ny politisk dagsorden kan tælles på én hånd: Claus Hjort Frederiksen, Bertel Haarder, Brian Mikkelsen, til tider Kristian Jensen og endelig Eva Kjer Hansen - inden hun blev banket på plads af Jantelovens fremmeste beskytter, Pia Kjærsgaard, i samarbejde med en forskrækkert statsminister. Resten af især Venstres ministre har ikke gjort noget som helst, som en tilsvarende anonym socialdemokrat ikke også ville have gjort, når blot det bliver foreslået af embedmandskorpset.

Nu er der så snak om, at Fogh vil udpege folk som Troels Lund Poulsen og Inger Støjberg til nye ministre. Gaaab ... Enhver i Venstre ved, at der med de folk er garanti for, at der ikke kommer til at ske noget som helst interessant. Det bliver mere af det samme, mere af det samme ...

Samme dag som Anders Fogh Rasmussen udpegede sin første regeringe, tilbage i december 2001, sagde han faktisk: "Man er ikke blevet udpeget som minister for at sidde og drive den af. Der vil blive vogtet over, at man passer sit arbejde. Jeg har understreget på det første ministermøde, at ministre ikke er administratorer, de er politikere. De sidder der for at gennemføre et reformprogram. Den dag de er udbrændt, er det ud, og så kommer der nye kræfter ind." Disse ord er ikke siden blevet efterlevet. De ministre, som statsministeren har valgt i sine første seks år på magten, har nemlig alt for ofte været administrator-typer fremfor reformatorer. Skal man være det sidste, kræves jo nemlig evnen til at tænke selvstændigt.

Statsministeren skal for at genoplive sin regering udpege nye ministre, som kan netop det. I stedet for de navne, som nu florerer i pressen, bør han overveje folk som Søren Pind, Peter Christensen og Britta Schall Holberg fra folketingsgruppen. Om dem ved man, at de har deres egne idéer. For slet ikke at tale om alle de gode mennesker, som findes uden for Christiansborg i det virkelige liv - ingen nævnt, ingen glemt!

Regeringen har brug for en vitaminindsprøjtning, ellers kører den helt fast inden næste valg.

Kilde: