Leder: Hvor klog er Lykketoft egentlig?

I december 2003 var der 31

Slettet Bruger,

21/08/2008

I december 2003 var der 31.000 ledige kontanthjælpsmodtagere i Danmark. En sølle flok ifølge Socialdemokraternes daværende formand, Mogens Lykketoft - helt ude af stand til at bestride et arbejde:

"Vi er alt for tilbøjelige til at lukke øjnene og sige, at teoretisk set skal de 'tungeste' sociale klienter nok komme i arbejde. Men det er en illusion," fortalte han til Berlingske Tidende. Vi gentager: En illusion.

Mogens Lykketoft havde derfor en patentløsning med til avisen: "Lykketoft: Giv de svageste pension," stod der i artiklens overskrift. Det drejede sig om 20.000 personer, havde partiformanden regnet sig frem til.

"Vi kan jo se, at en gruppe af de allersvageste strander på kontanthjælp i både tre, fire og fem år, selv om det offentlige behandlersystem reelt har givet op. I de tilfælde vil det være fair at tildele en førtidspension - også for at undgå, at vi får en minoritetsgruppe, der økonomisk set er meget dårligt stillet," sagde han.

I dag er en meget stor del af de kontanthjælpsmodtagere, som Mogens Lykketoft talte om, faktisk kommet i arbejde. Så mange at der af de 31.000 i december 2003 kun er 11.000 tilbage. I stedet for at 20.000 er kommet på førtidspension, er 20.000 altså kommet i arbejde. En illusion? Nej, skinbarlig virkelighed. Man kan læse om det hos Danmarks Statistik.

Hvis Lykketoft havde fået sit forslag gennemført, så ville mange tusinde danskere, som i dag yder en indsats på arbejdsmarkedet til gavn for sig selv og for hele samfundsøkonomien, have været på livsvarig førtidspension. Deres økonomiske situation, som Mogens Lykketoft angiveligt bekymrede sig om dengang, ville ikke have været så god, som den er nu. Det gælder også for skatteyderne, som i stedet for at skulle forsørge 20.000 flere resten af disses liv, har fået hjælp af 20.000 til at betale alle den offentlige sektors regninger.

Mogens Lykketoft regnes for at være en meget klog mand - ikke mindst af ham selv. Men af en klog mand at være, kan han tage utroligt meget fejl.

Kilde: